Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL XI : SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET PARLEMENT

Artikel 234 : Secretariaat-generaal van het Parlement

1.   Het Parlement wordt bijgestaan door een door het Bureau benoemde secretaris-generaal.

De secretaris-generaal legt ten overstaan van het Bureau de plechtige belofte af dat hij zijn ambt naar eer en geweten en volstrekt onpartijdig zal uitoefenen.

2.   De secretaris-generaal van het Parlement heeft de leiding over het secretariaat-generaal, waarvan de samenstelling en organisatie door het Bureau worden bepaald.

3.   Het Bureau stelt het organigram van het secretariaat-generaal van het Parlement vast alsmede de regelingen betreffende de administratieve en financiële positie van de ambtenaren en andere personeelsleden.

De Voorzitter van het Parlement doet aan de bevoegde instellingen van de Europese Unie de noodzakelijke mededelingen.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling