Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT XIII : ANVENDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

Artikel 237 : Ændring af forretningsordenen

1.   Ethvert medlem kan indgive forslag til ændring af denne forretningsorden og dens bilag eventuelt ledsaget af korte begrundelser.

Det kompetente udvalg behandler dem og afgør, om de skal forelægges for Parlamentet.

Ved anvendelse af artikel 180, 181 og 183 på behandlingen af disse forslag på plenarmødet, forstås ved "den oprindelige tekst" eller forslaget til en juridisk bindende retsakt bestemmelsens gældende ordlyd.

2.   I overensstemmelse med artikel 232 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kræves der til vedtagelse af forslag om at ændre denne forretningsorden et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

3.   Medmindre der på afstemningstidspunktet er fastsat en undtagelse herfra, træder ændringer af denne forretningsorden og dens bilag i kraft den første dag i den mødeperiode, der følger efter deres vedtagelse.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse