Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA XIII : TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN

237 artikla : Työjärjestyksen muuttaminen

1.   Jäsenet voivat ehdottaa muutoksia työjärjestykseen ja sen liitteisiin. Muutosehdotuksiin voidaan tarvittaessa liittää lyhyet perustelut.

Asiasta vastaava valiokunta tutkii ne ja päättää niiden esittämisestä parlamentille.

Jos näiden ehdotusten käsittelyyn täysistunnossa sovelletaan 180, 181 ja 183 artiklan määräyksiä, näissä artikloissa käytettyjen viittausten ”alkuperäiseen tekstiin” tai oikeudellisesti velvoittavaan säädökseen katsotaan tarkoittavan kyseisenä ajankohtana voimassa olevaa määräystä.

2.   Työjärjestystä koskevat muutokset hyväksytään parlamentin jäsenten enemmistöllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 232 artiklan mukaisesti.

3.   Jollei äänestyksen yhteydessä toisin määrätä, työjärjestystä sekä sen liitteitä koskevat muutokset tulevat voimaan niiden hyväksymistä seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus