Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA XIII. : PRIMJENA I IZMJENE POSLOVNIKA

Članak 237. : Izmjene Poslovnika

1.   Svaki zastupnik može predložiti izmjene ovog Poslovnika i njegovih priloga, po potrebi s kratkim obrazloženjem.

Nadležni odbor razmatra predložene amandmane i odlučuje hoće li ih podnijeti Parlamentu.

U svrhu primjene članaka 180., 181. i 183. prilikom razmatranja tih predloženih izmjena u Parlamentu svako upućivanje na „izvorni tekst” ili „prijedlog zakonodavnog akta” u tim člancima smatra se upućivanjem na odredbu koja je tada bila na snazi.

2.   U skladu s člankom 232. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, izmjene Poslovnika donose se samo ako za njih glasuje većina zastupnika u Parlamentu.

3.   Ako nije drukčije odlučeno prilikom glasovanja, izmjene Poslovnika i njegovih priloga stupaju na snagu prvog dana sjednice nakon usvajanja amandmana.

Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena