Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS : DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

237 straipsnis : Darbo tvarkos taisyklių keitimas

1.   Kiekvienas narys gali siūlyti pakeitimus šioms Darbo tvarkos taisyklėms ir jų priedams, jei reikia, pateikdamas trumpą pagrindimą.

Atsakingas komitetas juos išnagrinėja ir nusprendžia, ar pateikti juos Parlamentui.

180, 181 ir 183 straipsnių taikymo tikslais, svarstant tokius siūlomus pakeitimus Parlamente, laikoma, kad nuorodos į „pradinį tekstą“ ar „pasiūlymą dėl teisiškai privalomo akto“ šiuose straipsniuose nurodo tuo metu galiojančią nuostatą.

2.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 232 straipsnį šių Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai priimami, jei už juos balsavo visų Parlamento narių dauguma.

3.   Šių Darbo tvarkos taisyklių ir jų priedų pakeitimai įsigalioja kitos mėnesinės sesijos pirmąją dieną, nebent būtų kitaip nuspręsta balsavimo metu.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinis pranešimas