Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

XIII SADAĻA : REGLAMENTA PIEMĒROŠANA UN GROZĪŠANA

237. pants : Reglamenta grozīšana

1.   Ikviens deputāts var ierosināt grozījumus spēkā esošajā Reglamentā un tā pielikumos, vajadzības gadījumā ierosinājumam pievienojot īsu pamatojumu.

Atbildīgā komiteja tos izskata un pieņem lēmumu, vai tos iesniegt izskatīšanai Parlamentā.

Piemērojot 180., 181. un 183. pantu šo priekšlikumu izskatīšanai plenārsēdē, šajos pantos minētās atsauces uz “sākotnējo tekstu” vai uz “juridiski saistoša akta priekšlikumu” uzskata par atsaucēm uz spēkā esošajiem noteikumiem.

2.   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 232. pantu grozījumus spēkā esošajam Reglamentam pieņem tikai tad, ja par tiem ir nobalsojis Parlamenta deputātu vairākums.

3.   Ja balsošanas laikā nenolemj citādi, grozījumi spēkā esošajā Reglamentā un tā pielikumos stājas spēkā tās sesijas pirmajā dienā, kas seko grozījumu pieņemšanai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums