Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ XIV : РАЗНИ

Член 238 : Символите на Съюза

1.   Парламентът признава и приема следните символи на Съюза:

-   знамето, на което е изобразен кръг, съставен от 12 златни звезди върху син фон;

-   химна, основан на „Ода на радостта“ от Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен;

-   девиза „Единство в многообразието“.

2.   Парламентът чества Деня на Европа на 9 май.

3.   Знамето се издига във всички сгради на Парламента и по повод на официални събития. Знамето се използва във всички заседателни зали на Парламента.

4.   Химнът се изпълнява при откриването на всяко учредително заседание и на други тържествени заседания, по-специално за приветстване на държавни или правителствени ръководители или за посрещане на нови членове след разширяване.

5.   Девизът се възпроизвежда върху официалните документи на Парламента.

6.   Бюрото разглежда допълнителното използване на символите в рамките на Парламента. Бюрото определя реда и условията за прилагане на настоящия член.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация