Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT XIV : FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 238 : Unionens symboler

1.   Parlamentet anerkender og går ind for anvendelsen af følgende EU-symboler:

-   flaget med en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund;

-   hymnen hentet fra "Ode til Glæden" i Ludwig van Beethovens niende symfoni;

-   mottoet "Forenet i mangfoldighed".

2.   Parlamentet fejrer Europa-dagen den 9. maj.

3.   Der flages ved alle Parlamentets bygninger og ved officielle lejligheder. Flaget anvendes i alle Parlamentets mødeværelser.

4.   Hymnen spilles ved åbningen af alle konstituerende møder og på andre højtidelige møder, særlig møder, hvor stats- eller regeringschefer bydes velkommen, eller hvor nye medlemmer hilses velkommen efter udvidelser.

5.   Mottoet gengives på Parlamentets officielle dokumenter.

6.   Præsidiet undersøger yderligere anvendelse af symbolerne i Parlamentet. Præsidiet fastlægger de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af denne artikel.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse