Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ XIV : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 238 : Τα σύμβολα της Ένωσης

1.   Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και υιοθετεί τα ακόλουθα σύμβολα της Ένωσης:

-   τη σημαία που απεικονίζει κύκλο δώδεκα χρυσών αστέρων σε κυανό βάθος·

-   τον ύμνο που προέρχεται από την «Ωδή στη χαρά» της ενάτης συμφωνίας του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν·

-   το σύνθημα «Ενωμένη στην πολυμορφία».

2.   Το Κοινοβούλιο εορτάζει την ημέρα της Ευρώπης την 9η Μαΐου.

3.   Η σημαία κυματίζει σε όλα τα κτήρια του Κοινοβουλίου και επ’ ευκαιρία επισήμων εκδηλώσεων. Η σημαία χρησιμοποιείται σε κάθε αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου.

4.   Ο ύμνος ανακρούεται κατά την έναρξη εκάστης συνόδου για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα και σε άλλες επίσημες συνεδριάσεις, κυρίως για την υποδοχή αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων ή για το χαιρετισμό νέων βουλευτών μετά από διευρύνσεις.

5.   Το σύνθημα αναπαράγεται στα επίσημα έγγραφα του Κοινοβουλίου.

6.   Το Προεδρείο εξετάζει την περαιτέρω χρήση των συμβόλων στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου