Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA XIV : MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

238 artikla : Euroopan unionin tunnukset

1.   Parlamentti tunnustaa ja omaksuu seuraavat unionin tunnukset:

-   lippu, jossa on sinisellä pohjalla kahdentoista kultaisen tähden muodostama ympyrä,

-   hymni, jonka perustana on "Oodi ilolle" Ludwig van Beethovenin yhdeksännestä sinfoniasta,

-   tunnuslause, joka on "Moninaisuudessaan yhtenäinen".

2.   Parlamentti viettää Eurooppa-päivää toukokuun 9 päivänä.

3.   Lippua käytetään kaikissa parlamentin tiloissa ja virallisissa tilaisuuksissa. Lippua käytetään parlamentin jokaisessa kokoushuoneessa.

4.   Hymni esitetään kunkin järjestäytymisistunnon ja muiden juhlaistuntojen alussa, erityisesti toivotettaessa tervetulleiksi valtion tai hallitusten päämiehiä taikka tervehdittäessä uusia jäseniä unionin laajentumisten jälkeen.

5.   Tunnuslausetta käytetään parlamentin virallisissa asiakirjoissa.

6.   Puhemiehistö tarkastelee tunnusten muuta käyttöä parlamentissa. Puhemiehistö antaa tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus