Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS : ĮVAIRIOS NUOSTATOS

238 straipsnis : Sąjungos simboliai

1.   Parlamentas pripažįsta ir naudoja šiuos Sąjungos simbolius:

-   vėliavą, kurioje pavaizduota dvylika apskritimu išdėstytų aukso spalvos žvaigždžių mėlyname fone;

-   himną, sukurtą pagal Liudviko van Bethoveno Devintosios simfonijos „Odę džiaugsmui“;

-   šūkį „Suvienijusi įvairovę“.

2.   Gegužės 9-ąją Parlamentas švenčia Europos dieną.

3.   Vėliava iškeliama visuose Parlamento pastatuose ir oficialių renginių metu. Vėliava naudojama visose Parlamento posėdžių salėse.

4.    Himnas atliekamas kiekvienos kadencijos pirmojo plenarinio posėdžio pradžioje ir kitų iškilmingų plenarinių posėdžių metu, visų pirma priimant valstybių ar vyriausybių vadovus arba sveikinant naujus Parlamento narius po Sąjungos plėtros.

5.   Šūkis naudojamas oficialiuose Parlamento dokumentuose.

6.   Biuras apsvarsto, kur dar Parlamente gali būti naudojami simboliai. Biuras nustato išsamias šio straipsnio įgyvendinimo nuostatas.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas