Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

XIV SADAĻA : DAŽĀDI NOTEIKUM

238. pants : Eiropas Savienības simboli

1.   Parlaments atzīst un atbalsta šādus Eiropas Savienības simbolus:

-   karogu ar divpadsmit zeltainu zvaigžņu apli uz zila pamata;

-   himnu, kuras pamatā ir “Oda priekam” no Ludviga van Bēthovena Devītās simfonijas;

-   devīzi „Vienoti daudzveidībā”.

2.   Parlaments 9. maijā svin Eiropas dienu.

3.   Karogu izkar visās Parlamenta telpās un oficiālos gadījumos. Karogu izmanto visās Parlamenta sanāksmju telpās.

4.   Himnu atskaņo katras Parlamenta sesijas atklāšanā un citās svinīgās sēdēs, jo īpaši, lai sveiktu valsts vai valdības vadītājus, vai pēc paplašināšanās sveicot deputātus no jaunajām dalībvalstīm.

5.   Devīzi izvieto uz Parlamenta oficiālajiem dokumentiem.

6.   Prezidijs izskata turpmāku simbolu lietošanu Parlamentā. Prezidijs nosaka sīki izstrādātus noteikumus šī panta īstenošanai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums