Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

XIV SADAĻA : DAŽĀDI NOTEIKUM

240. pants : Neizskatīti jautājumi

Pēdējās sesijas beigās pirms vēlēšanām visus Parlamentā neizskatītos jautājumus pasludina par spēku zaudējušiem, ievērojot šī panta otrās daļas noteikumus.

Katra sasaukuma sākumā Priekšsēdētāju konference lemj par parlamentāro komiteju un citu iestāžu pamatotiem pieprasījumiem attiecībā uz neizskatīto jautājumu izskatīšanas atsākšanu vai turpināšanu.

Šie noteikumi neattiecas uz lūgumrakstiem, pilsoņu iniciatīvām un tekstiem, par kuriem nav jāpieņem lēmums.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums