Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

XIV SADAĻA : DAŽĀDI NOTEIKUM

241. pants : Kļūdu labojumi

1.   Ja Parlamenta pieņemtajā tekstā ir atklāta kļūda, Parlamenta priekšsēdētājs attiecīgā gadījumā nosūta atbildīgajai komitejai kļūdas labojuma projektu.

2.   Ja kļūda ir atklāta tekstā, ko pieņēmis Parlaments un par ko ir panākta vienošanās ar citām iestādēm, Parlamenta priekšsēdētājs pirms pirmajā punktā minētās procedūras sākšanas cenšas vienoties ar šīm iestādēm par nepieciešamajiem labojumiem.

3.   Atbildīgā komiteja pārbauda kļūdas labojuma projektu un iesniedz to Parlamentam, ja tā piekrīt, ka ir pieļauta kļūda, kuru var labot ieteiktajā veidā.

4.   Šo kļūdas labojumu izsludina nākamajā sesijā. To uzskata par apstiprinātu, izņemot gadījumu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav iesnieguši pieprasījumu balsot par to. Ja kļūdas labojums netiek apstiprināts, to nosūta atpakaļ atbildīgajai komitejai, kura var ieteikt grozītu kļūdas labojumu vai izbeigt šo procedūru.

5.   Apstiprinātos kļūdu labojumus publicē tādā pašā veidā kā tekstu, uz kuru tie attiecas. Pēc analoģijas piemēro 79. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums