PDF 496kWORD 1124k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2018)0425_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 25 април 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Четвъртък, 26 април 2018 г., 8.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

25 април 2018 г., 9.00–10.00 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

При закрити врати

3.              Положението със сигурността в Сирия
Размяна на мнения с:
Герхард Конрад, директор на Центъра на ЕС за анализ на информация, ЕСВД
Бригаден генерал Ларс Корнелиусон, директор на дирекция „Разузнаване“ на Военния секретариат на Европейския съюз, ЕСВД

* * *

25 април 2018 г., 10.00–12.30 ч.

4.              EUTM Сомалия
Размяна на мнения с полковник Йоахим Брунс, ръководител на Отдела за планиране на ответни мерки при кризи и настоящи операции, Военен секретариат на ЕС, ЕСВД

5.              Представяне на информация относно мисията на подкомисията по сигурност и отбрана (SEDE) в Босна и Херцеговина на 3 – 5 април 2018 г.

6.              Световни тенденции в износа на оръжие
Размяна на мнения с:
Каролин Клиф, председател на работна група „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM), Secpol.1, Разоръжаване, неразпространение и контрол на износа на оръжия, ЕСВД
Мария Вилеляс Ариньо, научен сътрудник в Школата за култура на мира (Escola di Pau), Автономен университет на Барселона
Жорди Калво Руфанджес, координатор и изследовател в Центъра за изследване на мира „Delàs“ (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Барселона
Кристоф Стирнон, научен сътрудник, Група по научни изследвания и информация в областта на мира и сигурността (GRIP)

25 април 2018 г., 14.30–18.30 ч.

7.              Актуално състояние на предложението относно Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната след началото на тристранната процедура (докладчик: Йоан Мирча ПАШКУ, S&D)

Съвместно с Делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕСАрмения и ЕСАзербайджан и с Парламентарния комитет за асоцииране ЕСГрузия

8.              Положението със сигурността в Южен Кавказ, по-специално в Грузия
Размяна на мнения с:
Лорънс Мередит, директор „Източни "съседи, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, Европейска комисия
Дирк Лоренц, заместник-началник на отдел, Дирекция за източно двустранно партньорство, Европа и Централна Азия, ЕСВД
Аманда Пол, старши политически анализатор, Център за европейски политики
Иракли Порхидзе, заместник-председател на Грузинския институт за стратегически изследвания

9.              Киберсигурност на мисиите и операциите по линия на ОПСО
Размяна на мнения с представители на ЕСВД (очаква се потвърждение)

10.              Меморандум за разбирателство между Европейската инвестиционна банка и Европейската агенция по отбрана
Размяна на мнения с:
Денис Роджър, директор, Европейски взаимодействия и иновации, Европейска агенция по отбрана
Гунар Муент, директор, Иновации и конкурентоспособност, Европейска инвестиционна банка

26 април 2018 г., 8.30–10.00 ч.

11.              Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) след излизането на Обединеното кралство от ЕС: перспективи
Представяне на проучване

12.              Обща политика за сигурност и отбрана след излизането на Обединеното кралство от ЕС
Размяна на мнения с:
Маргрит Дрент, координатор на Отдела по сигурността, Клингендал
Иън Бонд, директор за външна политика, Център за европейска реформа

26 април 2018 г., 10.00–11.00 ч.

Заседателна зала на DROI: зала „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

При закрити врати

Съвместно с комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека

13.              Стратегически диалог с Федерика Могерини, заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно програмирането на помощта съгласно Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, Инструмента за партньорство и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) за периода 2018 – 2020 г.

26 април 2018 г., 11.00–12.30 ч.

14.              Размяна на мнения с генерал-лейтенант Лудвиг Лайнхос, инспектор, -Кибер и информационно пространство, Бундесвер

15.              Разни въпроси

16.              Следващи заседания

·           15 май 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация