PDF 81kWORD 263k

 

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

 

SEDE(2018)0425_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 25. april 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Torsdag den 26. april 2018 kl. 8.30-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (4B001)

Den 25. april 2018 kl. 9.00-10.00

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Meddelelser fra formanden

For lukkede døre

3.              Sikkerhedssituationen i Syrien
Drøftelse med:
- Gerhard Conrad, direktør for EU's Efterretnings- og Situationscenter, EU-Udenrigstjenesten
- Brigadegeneral Lars Corneliusson, direktør for Efterretningsdirektoratet, EU's Militærstab, EU-Udenrigstjenesten

* * *

Den 25. april 2018 kl. 10.00-12.30

4.              EUTM Somalia
- Drøftelse med oberst Joachim Bruns, chef for afdelingen for kriseberedskab planlægning og nuværende operationer, EU's Militærstab, EU-Udenrigstjenesten

5.              Debriefing om SEDE-delegationsrejsen til Bosnien-Hercegovina, den 3.-5. april 2018

6.              Tendenser inden for den globale våbeneksport
Drøftelse med:
- Caroline Cliff, formand for COARM-Gruppen, Secpol.1, Nedrustning, ikkespredning og kontrol med våbeneksport, EU-Udenrigstjenesten
- María Villellas Ariño, forskningsstipendiat ved Skolen for Fredskultur (Escola di Pau), Universitat Autònoma de Barcelona
- Jordi Calvo Rufanges, koordinator og forsker ved Delàscentret for Fredsstudier (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcelona
- Christophe Stiernon, forskningsstipendiat, Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP)

Den 25. april 2018 kl. 14.30-18.30

7.              Status for forslaget om programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP) efter indledning af trepartsforhandlingerne (ordfører: Ioan Mircea PASCU, S&D)

Sammen med Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

8.              Sikkerhedssituationen i Sydkaukasus, navnlig i Georgien
Drøftelse med:
- Lawrence Meredith, direktør for Naboskabsområde Øst, Kommissionen/GD NEAR
- Dirk Lorenz, vicekontorchef, Direktoratet for Det Østlige Partnerskab: bilaterale forbindelser, Europa og Centralasien, EU-Udenrigstjenesten
- Amanda Paul, politisk senioranalytiker, European Policy Centre, Bruxelles
- Irakli Porchkhidze, seniornæstformand, Georgiens Institut for Strategiske Studier (GISS)

9.              Cybersikkerhed i forbindelse med FSFP-missioner og -operationer
- Drøftelse med en repræsentanter for EU-Udenrigstjenesten (skal bekræftes)

10.              Aftalememorandummet mellem EIB og EDA
Drøftelse med:
- Denis Roger, direktør for Europæiske Synergier og Innovation, EDA
- Gunnar Muent, direktør for Innovation og Konkurrenceevne, EIB

Den 26. april 2018 kl. 8.30-10.00

11.              FSFP efter brexit: vejen frem
- Fremlæggelse af et studie

12.              Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik efter brexit
Drøftelse med:
- Margriet Drent, koordinator, Enheden for Sikkerhed, Clingendael
- Ian Bond, direktør for Udenrigspolitik, Centre for European Reform

Den 26. april 2018 kl. 10.00-11.00

DROI-mødelokalet: Altiero Spinelli (3E-2)

For lukkede døre

Sammen med Udenrigsudvalget og Underudvalget om Menneskerettigheder

13.              Strategisk dialog med Federica Mogherini, næstformand for Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, om programmering af bistand under instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), partnerskabsinstrumentet (PI) og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) i 2018-2020

Den 26. april 2018 kl. 11.00-12.30

14.              Drøftelse med generalløjtnant Ludwig Leinhos, inspektør for Cyberspace og Informationsrummet, Bundeswehr

15.              Diverse sager

16.              Næste møder

·           den 15. maj 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse