PDF 341kWORD 985k

 

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

 

SEDE(2018)0425_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 25. aprill 2018 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Neljapäev, 26. aprill 2018 kell 8.30–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. aprill 2018 kell 9.00–10.00

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

Kinnine koosolek

3.              Julgeolekuolukord Süürias
Arvamuste vahetus, milles osalevad
– Euroopa välisteenistuse ELi luure- ja situatsioonikeskuse direktor Gerhard Conrad
– Euroopa välisteenistuse ELi sõjalise staabi luureosakonna direktor brigaadikindral Lars Corneliusson

* * *

25. aprill 2018 kell 10.00–12.30

4.              EUTM Somalia
– Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse ELi sõjalise staabi kriisidele reageerimise plaanimise ja käimasolevate operatsioonide üksuse juhi kolonel Joachim Brunsiga

5.              Ülevaade julgeoleku ja kaitse allkomisjoni lähetusest Bosnia ja Hertsegoviinasse (3.–5. aprill 2018)

6.              Maailma relvaekspordi suundumused
Arvamuste vahetus, milles osalevad
– tavarelvastuse ekspordi töörühma esimees ning Euroopa välisteenistuse julgeolekupoliitika (SECPOL) osakonna desarmeerimise, relvade leviku tõkestamise ja relvaekspordi kontrolli üksuse juhataja Caroline Cliff
– Barcelona Autonoomse Ülikooli rahukultuuri osakonna (Escola di Pau) vanemteadur María Villellas Ariño
– Barcelona Rahu-uuringute Keskuse Delàs (Centre Delàs d'Estudis per la Pau) koordinaator ja teadur Jordi Calvo Rufanges
– rahu ja julgeoleku uuringute ja teabe rühma GRIP vanemteadur Christophe Stiernon

25. aprill 2018 kell 14.30–18.30

7.              Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi käsitleva ettepaneku menetlemise seis pärast kolmepoolsete läbirääkimiste algust (raportöör: Ioan Mircea PASCU, S&D)

ELi-Armeenia ja ELi-Aserbaidžaani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees osaleva delegatsiooni osavõtul

8.              Julgeolekuolukord Lõuna-Kaukaasias, eelkõige Gruusias
Arvamuste vahetus, milles osalevad
– Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi (DG NEAR) idapoolsete naaberriikide direktoraadi direktor Lawrence Meredith
– Euroopa välisteenistuse idapartnerluse ja kahepoolsete suhete, Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna juhataja asetäitja Dirk Lorenz
– Euroopa Poliitika Keskuse vanemanalüütik Amanda Paul
– Gruusia Strateegiliste Uuringute Instituudi vastutav asepresident Irakli Porchkhidze

9.              ÜJKP missioonide ja operatsioonide küberjulgeolek
– Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse esindajaga (kinnitamisel)

10.              Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Kaitseagentuuri vastastikuse mõistmise memorandum
Arvamuste vahetus, milles osalevad
– Euroopa Kaitseagentuuri Euroopa koostoime ja innovatsiooni valdkonna direktor Denis Roger
– Euroopa Investeerimispanga innovatsiooni ja konkurentsivõime direktoraadi direktor Gunnar Muent

26. aprill 2018 kell 8.30–10.00

11.              ÜJKP pärast Brexitit: edasine tegevus
- Uurimuse tutvustus

12.              Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika pärast Brexitit
Arvamuste vahetus, milles osalevad
– instituudi Clingendael julgeolekuüksuse koordinaator Margriet Drent
– Euroopa Reformikeskuse välispoliitika osakonna direktor Ian Bond

26. aprill 2018 kell 10.00–11.00

Inimõiguste allkomisjon koosolekuruumis Altiero Spinelli (3E-2)

Kinnine koosolek

Koos väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoniga

13.              Strateegiline arutelu komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendist, partnerluse rahastamisvahendist ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist aastatel 2018–2020 antava abi kavandamise teemal

26. aprill 2018 kell 11.00–12.30

14.              Arvamuste vahetus Saksamaa relvajõudude kindralleitnandi, küber- ja inforuumi inspektori Ludwig Leinhosiga

15.              Muud küsimused

16.              Järgmised koosolekud

·           15. mai 2018 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusalane teave