PDF 491kWORD 264k

 

Saugumo ir gynybos pakomitetis

 

SEDE(2018)0425_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2018 m. balandžio 25 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

2018 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis, 8.30–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

2018 m. balandžio 25 d. 9.00–10.00 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininkės pranešimai

Uždaras

3.              Saugumo padėtis Sirijoje
Keitimasis nuomonėmis su:
EIVT ES žvalgybos ir situacijų centro direktoriumi Gerhardu Conradu
– EIVT EUMS žvalgybos skyriaus direktoriumi brigados generolu Larsu Corneliussonu

* * *

2018 m. balandžio 25 d. 10.00–12.30 val.

4.              ES mokymo misija Somalyje (EUTM Somalia) 
– Keitimasis nuomonėmis su EIVT EUMS reagavimo į krizes ir vykdomų operacijų skyriaus vadovu pulkininku Joachimu Brunsu

5.              Informacinis pranešimas apie SEDE pakomitečio komandiruotę į Bosniją ir Hercegoviną 2018 m. balandžio 3–5 d. 

6.              Pasaulinės ginklų eksporto tendencijos
Keitimasis nuomonėmis su:
– EIVT Saugumo politikos ir konfliktų prevencijos direktorato 1 skyriaus „Nusiginklavimas, ginklų neplatinimas ir ginklų eksporto kontrolė“ ir COARM vadove Caroline Cliff
– Barselonos autonominio universiteto Nesmurtinės kultūros mokyklos (Escola di Pau) mokslo darbuotoja María Villellas Ariño
– Barselonos Taikos studijų centro (Centre Delàs d'Estudis per la Pau) koordinatoriumi ir tyrėju Jordi Calvo Rufangesu
– Mokslinių tyrimų ir informacijos taikos ir saugumo klausimais grupės (GRIP) mokslo darbuotoju Christophe Stiernonu

2018 m. balandžio 25 d. 14.30–18.30 val.

7.              Pasiūlymo dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos (EGPPP) dabartinė padėtis prasidėjus trišaliam dialogui (Pranešėjas: Ioan Mircea PASCU, S&D)

Kartu su Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose bei ES ir Gruzijos asociacijos parlamentiniame komitete

8.              Saugumo padėtis Pietų Kaukaze, ypač Gruzijoje
Keitimasis nuomonėmis su:
– Europos Komisijos Kaimynystės politikos (NEAR) GD direktoriumi rytinėms kaimyninėms šalims Lawrence Meredithu
– EIVT Europos ir Vidurinės Azijos padalinio Rytų partnerystės (dvišaliai aspektai) direktorato skyriaus vadovo pavaduotoju Dirku Lorenzu
– Europos politikos centro vyresniąja politikos analitike Amanda Paul
– Gruzijos strateginių tyrimų instituto (GISS) vyriausiu pirmininko pavaduotoju Irakliu Porchkhidze

9.              BSGP misijų ir operacijų kibernetinis saugumas
- Keitimasis nuomonėmis su EIVT atstovais (dar nepatvirtinta)

10.              Susitarimo memorandumas tarp EIB ir Europos gynybos agentūros
Keitimasis nuomonėmis su:
- EGA Europos sinergijų ir inovacijų departamento direktoriumi Denisu Rogeriu
- EIB Inovacijų ir konkurencingumo departamento direktoriumi Gunnaru Muentu

2018 m. balandžio 26 d. 8.30–10.00 val.

11.              BSGP po „Brexit“: tolesni veiksmai
- Tyrimo pristatymas

12.              Europos saugumo ir gynybos politika po „Brexit'o“
Keitimasis nuomonėmis su:
„Clingendael“ Saugumo skyriaus koordinatore Margriet Drent
– Europos reformų centro užsienio politikos direktoriumi Ianu Bondu

2018 m. balandžio 26 d. 10.00–11.00 val.

DROI komiteto posėdžių salė: Altiero Spinelli (3E-2)

Uždaras

Kartu su Užsienio reikalų komitetu ir žmogaus teisių pakomitečiu

13.              Strateginis dialogas su Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini dėl pagalbos pagal priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), partnerystės priemonę ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) programavimo 2018–2020 m.

2018 m. balandžio 26 d. 11.00–12.30 val.

14.              Keitimasis nuomonėmis su federacinės kariuomenės (vok. Bundeswehr) kibernetinės ir informacinės erdvės inspektoriumi generolu leitenantu Ludwigu Leinhosu

15.              Kiti klausimai

16.              Kiti posėdžiai

·           2018 m. gegužės 15 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinis pranešimas