PDF 492kWORD 264k

 

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

 

SEDE(2018)0425_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2018. gada 25. aprīlī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2018. gada 26. aprīlī, plkst. 8.30–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2018. gada 25. aprīlī plkst. 9.00–10.00

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Aiz slēgtām durvīm

3.              Drošības situācija Sīrijā
Viedokļu apmaiņa ar:
– EĀDD ES Izlūkošanas un situāciju centra direktoru Gerhard Conrad
– EĀDD EUMS Izlūkošanas nodaļas direktoru brigādes ģenerāli Lars Corneliusson

* * *

2018. gada 25. aprīlī plkst. 10.00–12.30

4.              EUCAP Somalia
– Viedokļu apmaiņa ar EĀDD EUMS Krīzes reaģēšanas plānošanas un pašreizējo darbību nodaļas vadītāju Colonel Joachim Bruns

5.              Pārskats par SEDE komitejas darba braucienu uz Bosniju un Hercegovinu 2018. gada 3.–5. aprīlī

6.              Ieroču eksporta vispārējās tendences
Viedokļu apmaiņa ar:
– EĀDD Atbruņošanās, ieroču neizplatīšanas un eksporta kontroles nodaļas SECPOL.1, COARM priekšsēdētāju Caroline Cliff
– Barselonas Autonomās universitātes Miera kultūras augstskolas (Escola di Pau) zinātnisko līdzstrādnieci María Villellas Ariño
– Barselonas Delàs miera pētījumu centra (Centre Delàs d'Estudis per la Pau) koordinatoru un pētnieku Jordi Calvo Rufanges
– Miera un drošības izpētes un informācijas grupas zinātnisko līdzstrādnieku Christophe Stiernon

2018. gada 25. aprīlī plkst. 14.30–18.30

7.              Pašreizējā situācija attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) pēc trialoga sarunu sākšanas (referents: Ioan Mircea PASCU, S&D)

Sadarbībā ar Delegāciju ES un Armēnijas un ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejās un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komiteju

8.              Drošības situācija Dienvidkaukāzā, īpaši Gruzijā
Viedokļu apmaiņa ar:
– Eiropas Komisijas DG NEAR Eiropas kaimiņattiecību ar austrumu valstīm direktori Lawrence Meredith
– EĀDD Eiropas un Centrālāzijas Austrumu partnerības divpusējo attiecību direktorāta vadītāja vietnieku Dirk Lorenz
– Eiropas Politikas centra vecāko politikas analītiķi Amanda Paul
– Gruzijas Stratēģisko pētījumu institūta vecāko priekšsēdētāja vietnieku Irakli Porchkhidze

9.              KDAP misiju un operāciju kiberdrošība
– Viedokļu apmaiņa ar EĀDD pārstāvi (vēl jāapstiprina)

10.              Saprašanās memorands starp EIB un EAA
Viedokļu apmaiņa ar:
– Eiropas Aizsardzības aģentūras Eiropas sinerģiju un inovāciju nodaļas direktou Denis Roger
– EIB Inovāciju un konkurētspējas direktoru Gunnar Muent

2018. gada 26. aprīlī plkst. 8.30–10.00

11.              KDAP pēc Brexit: turpmākā virzība
– Iepazīšanās ar pētījumu

12.              Eiropas drošības un aizsardzības politika pēc Brexit
Viedokļu apmaiņa ar:
– Clingendael Drošības nodaļas koordinatori Margriet Drent
– Eiropas Reformu centra ārpolitikas direktoru Ian Bond

2018. gada 26. aprīlī plkst. 10.00–11.00

DROI komitejas sanāksmju telpā: Altiero Spinelli (3E-2)

Aiz slēgtām durvīm

Kopīgi ar Ārlietu komiteju un Cilvēktiesību apakškomiteju

13.              Stratēģiskais dialogs ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini par atbalsta plānošanu saskaņā ar stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (IcSP), partnerības instrumentu (PI) un Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR) 2018.–2020. gadā

2018. gada 26. aprīlī plkst. 11.00–12.30

14.              Viedokļu apmaiņa ar Bundeswehr Kibertelpas un informācijas telpas inspektoru ģenerālleitnantu Ludwig Leinhos

15.              Dažādi jautājumi

16.              Nākamās sanāksmes

·           2018. gada 15. maijā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. septembrisJuridisks paziņojums