PDF 170kWORD 263k

 

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

 

SEDE(2018)0425_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 25 ta' April 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 26 ta' April 2018, 8.30 – 12.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

Il-25 ta' April 2018, 9.00 – 10.00

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

Bil-magħluq

3.              Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fis-Sirja
Skambju ta' fehmiet ma':
- Gerhard Conrad, Direttur taċ-Ċentru tal-Intelligence u tas-Sitwazzjonijiet tal-UE, SEAE
- Brigadier Ġeneral Lars Corneliusson, Direttur Direttorat tal-Intelligence EUMS, SEAE

* * *

Il-25 ta' April 2018, 10.00 – 12.30

4.              EUTM Somalja
- Skambju ta' fehmiet mal-Kurunell Joachim Bruns, Kap tad-Diviżjoni tal-Ippjanar għar-Reazzjoni għal Kriżijiet u tal-Operazzjonijiet Attwali, EUMS, SEAE

5.              Tgħarrif dwar il-missjoni tal-Kumitat SEDE fil-Bożnija-Ħerzegovina, 3-5 ta' April 2018

6.              Xejriet globali tal-esportazzjonijiet tal-armi
Skambju ta' fehmiet ma':
- Caroline Cliff, President COARM, Secpol.1 - Diżarm, Nonproliferazzjoni u Kontroll tal-Esportazzjoni tal-Armi, SEAE
- María Villellas Ariño, Research fellow, Skola għal Kultura tal-Paċi (Escola di Pau), Universitat Autònoma de Barcelona
- Jordi Calvo Rufanges, Koordinatur & Riċerkatur, Ċentru Delàs għall-Istudji għall-Paċi (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcelona
- Christophe Stiernon, Research fellow, Grupp għar-Riċerka u l-Informazzjoni dwar il-Paċi u s-Sigurtà (GRIP)

Il-25 ta' April 2018, 14.30 – 18.30

7.              Is-sitwazzjoni attwali tal-proposta dwar il-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP) b'segwitu għat-tnedija tat-trilogu (Rapporteur: Ioan Mircea PASCU, S&D)

F'assoċjazzjoni mad-Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Armenja u UE-Ażerbajġan u mal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni Parlamentari UE-Georgja

8.              Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, partikolarment fil-Georgia
Skambju ta' fehmiet ma':
- Lawrence Meredith, Direttur dwar il-Viċinat tal-Lvant, Kummissjoni/DĠ NEAR
- Dirk Lorenz, Deputat Kap tad-Diviżjoni, Direttorat Bilaterali tas-Sħubija tal-Lvant, l-Ewropa u l-Asja Ċentrali, SEAE
- Amanda Paul, Analista Superjuri tal-Politika, European Policy Centre
- Irakli Porchkhidze, Viċi President Prinċipali, L-Istitut Georgjan għall-Istudji Strateġiċi (GISS)

9.              Ċibersigurtà tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK
- Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentant tas-SEAE (trid tiġi kkonfermata)

10.              Il-Memorandum ta’ Qbil bejn il-BEI u l-EDA
Skambju ta' fehmiet ma':
- Denis Roger, Direttur Sinerġiji u Innovazzjoni Ewropej, EDA
- Gunnar Muent, Direttur Innovazzjoni u Kompetittività, BEI

Is-26 ta' April 2018, 8.30 – 10.00

11.              PSDK wara l-Brexit: it-triq 'il quddiem
- Preżentazzjoni ta' studju

12.              Il-politika dwar is-sigurtà u d-difiża Ewropea wara l-Brexit
Skambju ta' fehmiet ma':
- Margriet Drent, Koordinatur tal-Unità tas-Sigurtà, Clingendael
- Ian Bond, Direttur tal-Politika Estera, Ċentru għar-Riforma Ewropea

Is-26 ta' April 2018, 10.00 – 11.00

Sala tal-laqgħa għall-Kumitat DROI: Altiero Spinelli (3E-2)

Bil-magħluq

B'mod konġunt mal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

13.              Djalogu strateġiku ma' Federica Mogherini, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, dwar l-ipprogrammar tal-assistenza taħt l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP), l-Istrument ta' Sħubija (PI) u l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) fl-2018-2020

Is-26 ta' April 2018, 11.00 – 12.30

14.              Skambju ta' fehmiet mal-Logutenent Ġeneral Ludwig Leinhos, Spettur taċ-Ċiberspazju u l-Informazzjoni, Bundeswehr

15.              Kwistjonijiet varji

16.              Laqgħat li jmiss

·           il-15 ta' Mejju 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Settembru 2018Avviż legali