PDF 496kWORD 264k

 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

 

SEDE(2018)0425_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 25 kwietnia 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Czwartek 26 kwietnia 2018 r., w godz. 8.30 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 kwietnia 2018 r., w godz. 9.00 – 10.00

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącej

Przy drzwiach zamkniętych

3.              Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Syrii
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Gerhard Conrad, dyrektor Centrum Analiz Wywiadowczych UE, ESDZ
- gen. bryg. Lars Corneliusson, dyrektor, Dyrekcja ds. Wywiadu przy Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej

* * *

25 kwietnia 2018 r., w godz. 10.00 – 12.30

4.              Szkoleniowa misja wojskowa w Somalii
- wymiana poglądów z płk. Joachimem Brunsem, kierownikiem działu ds. planowania reagowania kryzysowego i operacji bieżących, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej, ESDZ

5.              Sprawozdanie z wyjazdu Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony do Bośni i Hercegowiny w dniach 3-5 kwietnia 2018 r.

6.              Tendencje w światowym wywozie broni
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Caroline Cliff, przewodnicząca grupy roboczej ds. wywozu broni konwencjonalnej, Secpol.1: rozbrojenie, nieproliferacja i kontrola wywozu broni, ESDZ
- María Villellas Ariño, pracownik naukowy, Szkoła Kultury Pokoju (Escola di Pau), Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
- Jordi Calvo Rufanges, koordynator i pracownik naukowy, Instytut Badań nad Pokojem (Centre Delàs d'Estudis per la Pau), Barcelona
- Christophe Stiernon, pracownik naukowy, grupa ds. badań i informacji na temat pokoju i bezpieczeństwa

25 kwietnia 2018 r., w godz. 14.30 – 18.30

7.              Stan prac nad wnioskiem w sprawie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) po rozpoczęciu rozmów trójstronnych (sprawozdawca: Ioan Mircea PASCU, S&D)

We współpracy z Delegacją do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja

8.              Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na południowym Kaukazie, zwłaszcza w Gruzji
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Lawrence Meredith, dyrektor ds. sąsiedztwa wschodniego, DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia, Komisja
- Dirk Lorenz, zastępca kierownika działu, Dyrekcja ds. Partnerstwa Wschodniego, Stosunków Dwustronnych, Europy i Azji Środkowej, ESDZ
- Amanda Paul, starsza analityk polityczna, Centrum Polityki Europejskiej
- Irakli Porchkhidze, starszy wiceprezes, Gruziński Instytut Studiów Strategicznych (GISS)

9.              Cyberbezpieczeństwo misji i operacji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
- wymiana poglądów z przedstawicielem ESDZ (do potwierdzenia)

10.              Protokół ustaleń między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Europejską Agencją Obrony
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Denis Roger, dyrektor ds. synergii i innowacji w Europie, Europejska Agencja Obrony
- Gunnar Muent, dyrektor ds. innowacji i konkurencyjności, EBI

26 kwietnia 2018 r., w godz. 8.30 – 10.00

11.              Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE - widoki na przyszłość
- prezentacja analizy

12.              Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Margriet Drent, koordynatorka działu ds. bezpieczeństwa, Niderlandzki Instytut Stosunków Międzynarodowych (Clingendael)
- Ian Bond, dyrektor ds. polityki zagranicznej, Centrum Reform Europejskich

26 kwietnia 2018 r., w godz. 10.00 – 11.00

Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka w sali Altiero Spinelli (3E-2)

Przy drzwiach zamkniętych

Wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych oraz z Podkomisją Praw Człowieka

13.              Dialog strategiczny z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiką Mogherini na temat programowania pomocy w ramach instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju, instrumentu partnerstwa oraz europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka w latach 2018–2020

26 kwietnia 2018 r., w godz. 11.00 – 12.30

14.              Wymiana poglądów z gen. broni Lidwigiem Leinhosem, inspektorem ds. cyberprzestrzeni i przestrzeni informacyjnej, Bundeswehra

15.              Sprawy różne

16.              Następne posiedzenia

·           15 maja 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018Informacja prawna