PDF 173kWORD 263k

 

Underutskottet för säkerhet och försvar

 

SEDE(2018)0425_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 25 april 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 26 april 2018 kl. 8.30–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 april 2018 kl. 9.00–10.00

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

Inom stängda dörrar

3.              Säkerhetssituationen i Syrien
Diskussion med
- Gerhard Conrad, direktör vid EU:s underrättelseanalyscentrum, Europeiska utrikestjänsten
- Brigadgeneral Lars Corneliusson, direktör, Europeiska unionens militära stab, Europeiska utrikestjänsten

* * *

25 april 2018 kl. 10.00–12.30

4.              EUTM Somalia
- Diskussion med överste Joachim Bruns, chef för avdelningen för planering av krishantering och löpande verksamhet, EUMS, Europeiska utrikestjänsten

5.              Rapportering från SEDE-utskottets delegationsbesök i Bosnien och Hercegovina den 3–5 april 2018

6.              Utvecklingen av den globala vapenexporten
Diskussion med
- Caroline Cliff, ordförande för arbetsgruppen för export av konventionella vapen (COARM), avd. Secpol.1, nedrustning, icke-spridning och vapenexportkontroll, Europeiska utrikestjänsten
- María Villellas Ariño, forskare, Escola di Pau (fredskulturfrämjande skola), Universitat Autònoma de Barcelona
- Jordi Calvo Rufanges, samordnare och forskare, Centre Delàs d'Estudis per la Pau (centrum för fredsstudier), Barcelona
- Christophe Stiernon, forskare, gruppen för forskning och information om fred och säkerhet (GRIP)

25 april 2018 kl. 14.30–18.30

7.              Lägesrapport om förslaget om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet efter inledningen av trepartsdialogen (föredragande: Ioan Mircea Pascu, S&D)

Tillsammans med delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien och EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

8.              Säkerhetssituationen i Sydkaukasien, i synnerhet i Georgien
Diskussion med
- Lawrence Meredith, direktör för grannskapspolitiken i öst, kommissionen/GD NEAR
- Dirk Lorenz, biträdande avdelningschef, direktoratet för det östliga partnerskapet – bilateralt, Europa och Centralasien, Europeiska utrikestjänsten
- Amanda Paul, politisk analytiker, European Policy Centre
- Irakli Porchkhidze, vice ordförande, det georgiska institutet för strategiska studier (GISS)

9.              It-försvar inom ramen för GSFP-uppdrag och GSFP-insatser
- Diskussion med företrädare för Europeiska utrikestjänsten (tbc)

10.              Samförståndsavtalet mellan EIB och Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Diskussion med
- Denis Roger, direktör, European Synergies & Innovation, EDA
- Gunnar Muent, direktör vid avdelningen för innovation och konkurrenskraft, EIB

26 april 2018 kl. 8.30–10.00

11.              GSFP efter brexit: utvecklingen framöver
– Presentation av undersökning

12.              Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken efter brexit
Diskussion med
- Margriet Drent, samordnare vid säkerhetsenheten, Clingendael
- Ian Bond, direktör för utrikespolitik, Centre for European Reform

26 april 2018 kl. 10.00–11.00

DROI-utskottets sammanträdeslokal: Altiero Spinelli (3E-2)

Inom stängda dörrar

Tillsammans med utskottet för utrikesfrågor och underutskottet för mänskliga rättigheter

13.              Strategisk dialog med Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om programplaneringen av bistånd inom ramen för instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, partnerskapsinstrumentet och det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) 2018–2020

26 april 2018 kl. 11.00–12.30

14.              Diskussion med generallöjtnant Ludwig Leinhos, inspektör för cyberrymden och informationsområdet, Bundeswehr

15.              Övriga frågor

16.              Kommande sammanträden

·           15 maj 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande