PDF 178kWORD 271k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)0219_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 19 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         3 декември 2018 г. PV – PE631.873v01-00

Съвместно с комисията по външни работи и съвместно с делегацията за връзки с Китайската народна република

4. Интересите на Китай в областта на сигурността и влиянието му в Африка
Размяна на мнения с:
– Представител, ЕСВД (очаква се потвърждение)
Валери Нике, директор на програмата за Азия, Фондация за стратегически изследвания
 

Съвместно с комисията по външни работи

5. Аспекти на сигурността на отношенията между ЕС и Азия
Размяна на мнения с:
– Стивън Евъртс, старши съветник за срещата „Азия-Европа“ (АСЕМ), ЕСВД
– Ева Пейшова, старши анализатор, Институт на ЕС за изследване на сигурността (EUISS)

6. Размяна на мнения с генерал Клаудио Грациано, председател на Военния комитет на Европейския съюз (EUMC), ЕСВД

19 февруари 2019 г., 14.30–18.00 ч.

7. Пилотен проект за 2015–2016 г. за проучвания по линия на ОПСО и подготвително действие за 2017–2019 г.
Размяна на мнения с:
– Дирк Тилбюргер, началник-отдел, Подготвително действие/Финансирани от ЕС научни изследвания в областта на отбраната, Европейска агенция по отбрана (ЕDA)

8. Размяна на мнения с генерал сър Джеймс Рупърт Евърард, заместник върховен командващ на обединените сили в Европа (DSACEUR), NATO

9. Обединени сили на Г-5 от Сахел в Мали – аспекти на сигурността и хуманитарни аспекти
Размяна на мнения с:
– Ирчад Разали, началник-отдел, Западна Африка, ЕСВД
– Марк Сталманс, началник-отдел, Страни от Сахел, ГД „Международно сътрудничество и развитие“, Европейска комисия
– Симон Шнабел, изследовател, Институт за изследване на мира във Франкфурт (PRIF)
– представител на бюрото за връзка на ООН за мир и сигурност в Брюксел (очаква се потвърждение)

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         21 март 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация