PDF 165kWORD 262k

 

Subcommissie veiligheid en defensie

 

SEDE(2019)0219_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 19 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         3 december 2018 PV – PE631.873v01-00

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken en in samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China (D-CN)

4. De veiligheidsbelangen en invloed van China in Afrika
Gedachtewisseling met:
- Vertegenwoordiger van de EDEO (nog te bevestigen)
- Valerie Niquet, hoofd van het Azië-programma, Fondation pour la Recherche Stratégique
 

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken

5. Veiligheidsaspecten van de betrekkingen tussen de EU en Azië
Gedachtewisseling met:
- Steven Everts, senior adviseur inzake Ontmoeting Azië-Europa (ASEM), EDEO
- Eva Pejsova, senior analist, Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS)

6. Gedachtewisseling met generaal Claudio Graziano, voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC), EDEO

19 februari 2019, 14.30 - 18.00 uur

7. Proefproject GVDB-onderzoek 2015-2016 en voorbereidende actie 2017-2019
Gedachtewisseling met:
- Dirk Tielbuerger, afdelingshoofd, voorbereidende actie/door de EU gefinancierd defentieonderzoek, Europees Defentieagentschap (EDA)

8. Gedachtewisseling met generaal Sir James Rupert Everard, plaatsvervangend geallieerd opperbevelhebber Europa (DSACEUR), NAVO

9. Gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5 Sahel in Mali – veiligheids- en humanitaire aspecten
Gedachtewisseling met:
- Irchad Razaaly, afdelingshoofd, West-Afrika, EDEO
- Marc Stalmans, sectorhoofd, Sahellanden, DG DEVCO, Europese Commissie
- Simone Schnabel, onderzoeker, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)
- Vertegenwoordiger van het VN-Verbindingsbureau voor Vrede en Veiligheid in Brussel (nog te bevestigen)

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         21 maart 2019 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling