PDF 180kWORD 262k

 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

 

SEDE(2019)0219_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 19 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         3 grudnia 2018 r. PV – PE631.873v01-00

Wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych i we współpracy z Delegacją ds. Stosunków z Chińską Republiką Ludową

4. Chińskie interesy bezpieczeństwa i wpływy w Afryce
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- przedstawiciel ESDZ (do potwierdzenia)
- Valerie Niquet, szefowa programu ds. Azji, Fundacja na rzecz Badań Strategicznych
 

Wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych

5. Aspekty dotyczące bezpieczeństwa w stosunkach UE-Azja
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Steven Everts, starszy doradca ds. dialogu Azja-Europa (ASEM), ESDZ
- Eva Pejsova, starsza analityczka, Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem (EUISS)

6. Wymiana poglądów z generałem Claudio Graziano, przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC), ESDZ

19 lutego 2019 r., w godz. 14.30 – 18.00

7. Projekt pilotażowy na lata 2015–2016 w zakresie badań w dziedzinie WPBiO oraz działanie przygotowawcze na lata 2017–2019
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Dirk Tielbuerger, szef działu ds. działania przygotowawczego/badań nad obronnością wspieranych ze środków UE, Europejska Agencja Obrony (EDA)

8. Wymiana poglądów z generałem Jamesem Rupertem Everardem, zastępcą Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (DSACEUR)

9. Połączone siły Grupy Pięciu na rzecz Sahelu w Mali – aspekty dotyczące bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej
Wymiana poglądów z następującymi osobami:
- Irchad Razaaly, kierownik działu ds. Afryki Zachodniej, ESDZ
- Marc Stalmans, kierownik sektora ds. krajów Sahelu, DG DEVCO, Komisja Europejska
- Simone Schnabel, badaczka, Frankfurcki Instytut Badań nad Pokojem (PRIF)
- przedstawiciel Biura Łącznikowego ONZ ds. Pokoju i Bezpieczeństwa w Brukseli (do potwierdzenia)

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         21 marca 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna