PDF 176kWORD 262k

 

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

 

SEDE(2019)0219_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 19. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         3. decembra 2018 PV – PE631.873v01-00

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci a v spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou (D-CN)

4. Bezpečnostné záujmy a vplyv Číny v Afrike
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– zástupca, ESVČ (bude potvrdené)
– Valerie Nyquet, vedúca programu pre Áziu, Nadácia pre strategický výskum
 

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci

5. Bezpečnostné aspekty vzťahov EÚ s Áziou
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Steven Everts, hlavný poradca pre stretnutie Ázia – Európa (ASEM), ESVČ
– Eva Pejsová, vedúca analytička, Inštitút EÚ pre bezpečnostné štúdie (EUISS)

6. Výmena názorov s generálom Claudiom Grazianom, predsedom Vojenského výboru Európskej únie (VVEÚ), ESVČ

19. februára 2019 od 14.30 do 18.00 h

7. Pilotný projekt na roky 2015 – 2016 Výskum v rámci SBOP a prípravná akcia na roky 2017 – 2019
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Dirk Tielbuerger, vedúci oddelenia, prípravná akcia/Výskum v oblasti obrany financovaný EÚ, Európska obranná agentúra (EDA)

8. Výmena názorov s generálnym Sirom Jamesom Rupertom Everardom, zástupcom hlavného veliteľa spojeneckých síl v Európe (DSACEUR), NATO

9. Spoločné sily G5 Sahel v Mali – bezpečnostné a humanitárne aspekty
Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnia:
– Irchad Razaaly, vedúci oddelenia, západná Afrika, ESVČ
– Marc Stalmans, vedúci sektora, krajiny Sahelu, GR DEVCO, Európska komisia
– Simone Schnabel, výskumná pracovníčka, Ústav pre výskum mieru, Frankfurt (PRIF)
– zástupca, Styčný úrad OSN pre mier a bezpečnosť v Bruseli (bude potvrdené)

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         21. marca 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie