PDF 167kWORD 262k

 

Underutskottet för säkerhet och försvar

 

SEDE(2019)0219_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 19 februari 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         3 december 2018 PV – PE631.873v01-00

Tillsammans med utskottet för utrikesfrågor och delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina (D-CN)

4. Kinas säkerhetsintressen och inflytande i Afrika
Diskussion med
- En företrädare för Europeiska utrikestjänsten (bekräftas senare)
- Valerie Niquet, chef för Asienprogrammet, stiftelsen för strategisk forskning
 

Tillsammans med utskottet för utrikesfrågor

5. Säkerhetsaspekter av förbindelserna mellan EU och Asien
Diskussion med
- Steven Everts, förste rådgivare för Asien–Europa-toppmötet, Europeiska utrikestjänsten
- Eva Pejsova, chefsanalytiker, EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS)

6. Diskussion med Claudio Graziano, ordförande för Europeiska unionens militära kommitté (EUMC), Europeiska utrikestjänsten

19 februari 2019 kl. 14.30–18.00

7. 2015-2016 års pilotprojekt för GSFP-forskning och 2017-2019 års förberedande åtgärd
Diskussion med
- Dirk Tielbuerger, enhetschef, förberedande åtgärd/EU-finansierad försvarsforskning, Europeiska försvarsbyrån (EDA)

8. Diskussion med general James Rupert Everard, ställföreträdande överbefälhavare för de allierade styrkorna i Europa (DSACEUR), Nato

9. Den gemensamma G5 Sahel-styrkan i Mali - säkerhetsrelaterade och humanitära aspekter
Diskussion med
- Irchad Razaaly, avdelningschef, Västafrika, Europeiska säkerhetstjänsten
- Marc Stalmans, sektorschef, Sahel-länderna, GD DEVCO, Europeiska kommissionen
- Simone Schnabel, forskare, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)
- En företrädare för FN:s sambandskontor för fred och säkerhet i Bryssel (bekräftas senare)

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         21 mars 2019 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 12 februari 2019Rättsligt meddelande