PDF 155kWORD 263k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)0402_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 2 април 2019 г., 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         23-24 януари 2019 г. PV – PE634.548v02-00

         19 февруари 2019 г. PV – PE636.152v01-00

4. Публично изслушване относно съвместния парламентарен контрол на отбранителните действия на ЕС

(вж. отделна програма)

5. Работна програма за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната
Размяна на мнения с:
– Ален Алексис, началник на отдел (Отбрана 1), ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Европейска комисия

6. Възникващи предизвикателства за сигурността
Размяна на мнения с:
- Педро Серано, заместник генерален секретар, ЕСВД
- Даниел Костело, посланик на Канада в Европейския съюз
- Томаш Валашек, директор, фондация „Карнеги“ – Европа

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

очаква се потвърждение след изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация