PDF 160kWORD 260k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Уредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 17.30–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

Откриване на заседанието от временния председател

1. Избор на председател

Под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         9 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация