PDF 163kWORD 260k

 

Underutskottet för säkerhet och försvar

 

SEDE(2019)0925_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 25 september 2019 kl. 9.00–12.00 och kl. 14.30–18.00

Torsdagen den 26 september 2019 kl. 9.00–12.00

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)

25 september 2019 kl. 9.00–10.30

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

25 september 2019 kl. 10.30–12.00

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

4. Diskussion med Jorge Domecq, verkställande direktör för Europeiska försvarsbyrån

25 september 2019 kl. 14.30–17.15

5. Redogörelse för en studie om ”Europaparlamentets och de nationella parlamentens granskning av Europeiska försvarsfonden” av dess författare Daniel Fiott, redaktör för säkerhets- och försvarsfrågor vid EU:s institut för säkerhetsstudier.

6. Diskussion med Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

7. Diskussion med Pawel Herczynski, verkställande direktör för GSFP och krishantering, om den civila GSFP-pakten

25 september 2019 kl. 17.15–18.00

Inom stängda dörrar

8. Briefing av José Morgado, direktör för EU Intcen (EU:s underrättelse- och lägescentral) och brigadgeneral Radozlaw Jezewski, direktör för direktoratet för underrättelseverksamhet, EU:s militära stab (utrikestjänsten), om säkerhetsläget i Hormuzsundet och Persiska viken

26 september 2019 kl. 9.00–12.00

9. Diskussion med Jacek Bylica, särskilt sändebud för nedrustning och icke-spridning (avdelningschef för SECPOL.1, nedrustning, icke-spridning och vapenexportkontroll, utrikestjänsten), William Alberque, direktör vid Natos centrum för vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen och Bruno Lété, Senior Fellow vid The German Marshall Fund (GMF) of the United States, om icke-spridningsordningen efter avtalet om medeldistanskärnvapen

10. Diskussion med Pierre Delsaux (biträdande generaldirektör för GD GROW, kommissionen), om de försvars- och säkerhetsmässiga aspekterna av EU:s rymdpolitik
 

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         7 oktober 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         8 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 19 september 2019Rättsligt meddelande