PDF 147kWORD 261k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения относно актуалното състояние и перспективите на проекта за постоянно структурирано сътрудничество (ПСС)

4. Размяна на мнения на тема военна мобилност: актуално състояние и перспективи

5. Размяна на мнения на тема координирано морско присъствие

6. Представяне на проучване – „Нормандският индекс“ за измерване на заплахите за мира и сигурността

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         12 ноември 2019 г., 9.00–12.00 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 3 октомври 2019 г.Правна информация