PDF 164kWORD 1022k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)1112_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

12 ноември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 25 септември 2019 г.

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         9 септември 2019 г. PV – PE641.122v01-00

         25-26 септември 2019 г. PV – PE641.326v01-00

         8 октомври 2019 г. PV – PE642.853v01-00

5. Изслушване на тема „Сигурност и отбрана на Европейското космическо пространство: Какви действия на равнище ЕС са необходими за справяне с милитаризирането на космическото пространство и надпреварата за ресурси?“
(вж. отделна програма)

12 ноември 2019 г., 10.30–12.30 ч.

6. Размяна на мнения относно Европейската инициатива за намеса

7. Представяне на информация относно командировката на Делегацията за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО в ПА на НАТО в Лондон (11 – 14 октомври 2019 г.) и ad hoc делегацията на SEDE в Ню Йорк/Вашингтон/Норфолк (28 октомври – 1 ноември 2019 г.)

12 ноември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

При закрити врати

8. Заседание на координаторите

12 ноември 2019 г., 15.30–18.30 ч.

9. Размяна на мнения относно борбата с хибридните заплахи

Съвместно с делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Турция и с делегацията за връзки с държавите от Машрек

10. Последици за сигурността и стратегически последици от военните операции на Турция в Североизточна Сирия

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация