PDF 159kWORD 970k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)1121_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно съвместно заседание

Четвъртък, 21 ноември 2019 г., 11.30–13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

21 ноември 2019 г., 11.30–13.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

Съвместно с комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека

3. Размяна на мнения с Жан-Пиер Лакроа, генерален подсекретар за мирните операции, ООН

4. Разни въпроси

5. Следващи заседания

         2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

         3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Последно осъвременяване: 13 ноември 2019 г.Правна информация