PDF 176kWORD 1006k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

 

SEDE(2019)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (3E-2)

2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения с генерал-лейтенант Еза Пулкинен, генерален директор на Военния секретариат на ЕС (ВСЕС) относно представянето на ВСЕС и способностите за планиране и провеждане на военни операции (MPCC) и относно актуалното състояние на текущите мисии по линия на ОПСО

4. Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP): Актуално състояние и извлечени поуки

5. Представяне на информация относно командировката на ПА на НАТО в Лондон (11 – 14 октомври) и ad hoc делегацията в Ню Йорк/Вашингтон/Норфолк (28 октомври – 1 ноември)

3 декември 2019 г., 9.30–10.30 ч.

6. Размяна на мнения с Хорхе ДОМЕК, изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана (EDA), относно подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR)

3 декември 2019 г., 10.30–12.30 ч.

Публично изслушване

7. Публично изслушване на тема „Възможности и предизвикателства пред ползването основани на изкуствен интелект системи в областта на сигурността и отбраната“ (вж. отделна програма)
 

3 декември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

8. Представяне на информация относно Съвета по външни работи (отбрана) от 12 ноември 2019 г.

9. Размяна на мнения с генерал-лейтенант Винченцо Копола, командващ гражданските операции (ЕСВД) - със специален акцент върху Централноафриканската република

10. Размяна на мнения с Юхан Партс, член на Европейската сметна палата (ЕСП), относно Преглед №9 на ЕСП: „Европейска отбрана“

11. Прилагане на рамката на ЕС за кибернетична отбрана

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания

         22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация