PDF 163kWORD 260k

 

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

 

SEDE(2019)1202_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 9.30-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3E-2)

Den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Drøftelse med generalløjtnant Esa Pulkkinen, generaldirektør for Den Europæiske Unions Militærstab (EUMS), om præsentation af EUMS og MPCC og om status for FSFP-missionerne

4. Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP): Status og hidtidige erfaringer

5. Redegørelse om missionen til NATO's Parlamentariske Forsamling i London (11.-14.10) og om ad hoc-delegationsrejsen til New York/Washington/Norfolk (28.10-1.11)

Den 3. december 2019 kl. 9.30-10.30

6. Drøftelse med Jorge Domecq, administrerende direktør for Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), om den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (PADR)

Den 3. december 2019 kl. 10.30-12.30

Offentlig høring

7. Offentlig høring om muligheder og udfordringer i forbindelse med brugen af kunstig intelligens — understøttede systemer inden for sikkerhed og forsvar (se særskilt program)
 

Den 3. december 2019 kl. 14.30-18.30

8. Redegørelse om Udenrigsrådets møde (forsvar) den 12. november 2019

9. Drøftelse med generalløjtnant Vincenzo Coppola, øverstbefalende for civile operationer (EU-Udenrigstjenesten) — med særlig fokus på Den Centralafrikanske Republik

10. Drøftelse med Juhan Parts, medlem af Den Europæiske Revisionsret, om Revisionsrettens analyse nr. 09/2019: "Europæisk forsvar"

11. Gennemførelse af EU-rammen for cyberforsvar

12. Diverse sager

13. Næste møder

         den 22. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 23. januar 2020 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 28. november 2019Juridisk meddelelse