PDF 157kWORD 970k

 

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

 

SEDE(2019)1202_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 2. detsember 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 3. detsember 2019 kell 9.30–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

2. detsember 2019 kell 15.00–18.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Arvamuste vahetus ELi sõjalise staabi (ELSS) peadirektori kindralleitnant Esa Pulkkineniga ELSSi ja sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (MPCC) tutvustamise ning ÜJKP missioonide seisu üle

4. Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm: ülevaade olukorrast ja saadud kogemused

5. Ülevaade NATO parlamentaarse assamblee lähetusest Londonisse (11.–14. oktoober 2019) ning ajutisest delegatsioonist New Yorki/Washingtoni/Norfolki (28. oktoober – 1. november 2019)

3. detsember 2019 kell 9.30–10.30

6. Arvamuste vahetus Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) tegevjuhi Jorge Domecqiga kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistava meetme üle

3. detsember 2019 kell 10.30–12.30

Avalik kuulamine

7. Avalik kuulamine tehisintellektipõhiste süsteemide kasutamise võimaluste ja väljakutsete kohta julgeoleku ja kaitse valdkonnas (vt eraldi kava)
 

3. detsember 2019 kell 14.30–18.30

8. Ülevaade välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) 12. novembri 2019. aasta kohtumisest

9. Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse tsiviiloperatsioonide ülema kindralleitnant Vincenzo Coppolaga, keskendudes eelkõige Kesk-Aafrika Vabariigile

10. Arvamuste vahetus Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsiga kontrollikoja ülevaate nr 9 „Euroopa kaitse“ üle

11. ELi küberkaitse raamistiku rakendamine

12. Muud küsimused

13. Järgmised koosolekud

         22. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         23. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusalane teave