PDF 172kWORD 260k

 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

 

SEDE(2019)1202_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 3 grudnia 2019 r., w godz. 9.30 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Wymiana poglądów z generałem broni Esą Pulkkinenem, dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego UE, na temat prezentacji dotyczącej Sztabu Wojskowego UE, Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych oraz sytuacji w zakresie misji w ramach WPBiO

4. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego - obecna sytuacja i dotychczasowe doświadczenia

5. Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Londynie (11–14 października 2019 r.) oraz z delegacji ad hoc do Nowego Jorku, Waszyngtonu i Norfolku (28 października – 1 listopada 2019 r.)

3 grudnia 2019 r., w godz. 9.30 – 10.30

6. Wymiana poglądów z dyrektorem generalnym Europejskiej Agencji Obrony Jorge'em Domecqem na temat działania przygotowawczego w zakresie badań nad obronnością

3 grudnia 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30

Wysłuchanie publiczne

7. Wysłuchanie publiczne dotyczące możliwości i wyzwań związanych ze stosowaniem systemów opartych na sztucznej inteligencji w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony (zob. odrębny program)
 

3 grudnia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

8. Sprawozdanie z posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (Obrona) w dniu 12 listopada 2019 r.

9. Wymiana poglądów z dowódcą operacji cywilnych (ESDZ) generałem broni Vincenzo Coppolą ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Środkowoafrykańskiej

10. Wymiana poglądów z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Juhanem Partsem na temat przeglądu ETO nr 9 pt. „Europejska obronność”

11. Wdrażanie unijnych ram w zakresie cyberobrony

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna