PDF 166kWORD 260k

 

Underutskottet för säkerhet och försvar

 

SEDE(2019)1202_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 2 december 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 3 december 2019 kl. 9.30–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)

2 december 2019 kl. 15.00–18.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Diskussion med generallöjtnant Esa Pulkkinen, generaldirektör för EU:s militära stab (EUMS), om presentationen av EUMS och den militära planerings- och ledningskapaciteten samt läget gällande GSFP-uppdragen

4. Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet: aktuellt läge och tillvaratagna erfarenheter

5. Rapporter från Natos parlamentariska församlings besök i London (11/10–14/10) och ad hoc-delegationen till New York/Washington/Norfolk (28/10–01/11)

3 december 2019 kl. 9.30–10.30

6. Diskussion med Jorge Domecq, verkställande direktör för Europeiska försvarsbyrån, om den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning

3 december 2019 kl. 10.30–12.30

Offentlig utfrågning

7. Offentlig utfrågning om möjligheter och utmaningar med användningen av system som stöder artificiell intelligens inom säkerhet och försvar (se separat program)
 

3 december 2019 kl. 14.30–18.30

8. Rapportering om utrikesrådet (försvarsfrågor) den 12 november 2019

9. Diskussion med generallöjtnant Vincenzo Coppola, civil insatschef (utrikestjänsten) – med särskilt fokus på Centralafrikanska republiken

10. Diskussion med Juhan Parts, ledamot av Europeiska revisionsrätten, om revisionsrättens översikt nr 09/2019: Europas försvar

11. Genomförandet av ramen för EU:s it-försvar

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         23 januari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande