PDF 177kWORD 269k

 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

 

SEDE(2020)0122_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Czwartek 23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 11.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         12 listopada 2019 r. PV – PE643.191v02-00

         21 listopada 2019 r. PV – PE644.766v01-00

         2-3 grudnia 2019 r. PV – PE644.881v01-00

4. Wymiana poglądów na temat wyzwań wojskowych w regionie Sahelu

5. Wymiana poglądów na temat sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa w Burkina Faso

22 stycznia 2020 r., w godz. 11.30 – 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

6. Posiedzenie koordynatorów

22 stycznia 2020 r., w godz. 14.30 – 18.30

7. Wymiana poglądów na temat wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i obrony związanych z siecią 5G

We współpracy z Delegacją do spraw Stosunków z Republiką Iraku

8. Wymiana poglądów na temat sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa w Iraku i na misji EUAM Iraq

9. Dziesięć lat WPBiO – prezentacja analizy i wymiana poglądów

23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

10. Zalecenie dla Wysokiego Przedstawiciela i Rady na mocy art. 118 Regulaminu dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego

AFET/9/02160

 2020/2004(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Sven Mikser (S&D)

PR – PE645.058v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Wymiana poglądów z Narcisą VLADULESCU, przewodniczącą CONOP, Dział ds. Rozbrojenia, Nieproliferacji i Kontroli Wywozu Broni, ESDZ

         Termin składania poprawek: 28 stycznia 2020 r., godz. 12.00

11. Wymiana poglądów z generałem Claudio Graziano, przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC)

12. 70. rocznica NATO – przyszłe wyzwania stojące przed Sojuszem

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

         17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Informacja prawna