PDF 168kWORD 268k

 

Underutskottet för säkerhet och försvar

 

SEDE(2020)0122_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

22 januari 2020 kl. 9.00–11.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         12 november 2019 PV – PE643.191v02-00

         21 november 2019 PV – PE644.766v01-00

         2–3 december 2019 PV – PE644.881v01-00

4. Diskussion om de militära utmaningarna i Sahel

5. Diskussion om säkerhetsläget i Burkina Faso

22 januari 2020 kl. 11.30–12.30

Inom stängda dörrar

6. Samordnarnas sammanträde

22 januari 2020 kl. 14.30–18.30

7. Diskussion om säkerhets- och försvarsutmaningarna med 5G

Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Republiken Irak

8. Diskussion om säkerhetsläget i Irak och EUAM Irak

9. Tio år med GSFP – presentation av studie och diskussion

23 januari 2020 kl. 9.00–12.30

10. Rekommendation till den höga representanten och till rådet i enlighet med artikel 118 i arbetsordningen som en förberedelse inför processen för översyn av icke-spridningsfördraget 2020, kärnvapenkontroll och alternativ för kärnvapennedrustning

AFET/9/02160

 2020/2004(INI) 

 

Föredragande:

 

Sven Mikser (S&D)

PR – PE645.058v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande
Diskussion med Narcisa Vladulescu, ordförande för arbetsgruppen för icke-spridning, avdelningen för nedrustning, icke-spridning och vapenexportkontroll, utrikestjänsten

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 januari 2020 kl. 12.00

11. Diskussion med general Claudio Graziano, ordförande för Europeiska unionens militära kommitté (EUMC)

12. Natos 70-årsjubileum: framtida utmaningar för försvarsalliansen

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden

         17 februari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 13 januari 2020Rättsligt meddelande