Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2728(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0007/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.2

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0007

Přijaté texty
PDF 235kWORD 78k
Čtvrtek, 17. července 2014 - Štrasburk Konečné znění
Svoboda projevu a shromažďování v Egyptě
P8_TA(2014)0007RC-B8-0007/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě (2014/2728(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména na usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci v Egyptě(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o evropské politice sousedství: směrem k posílení partnerství. Postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012“(4),

–  s ohledem na obecné zásady EU pro svobodu projevu na internetu a mimo něj ze dne 12. května 2014,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové k dění v Egyptě, a zejména na její komentář po zasedání Rady pro zahraniční věci dne 23. června 2014 k rozsudkům nad novináři ze stanice Al Jazeera a k rozsudkům smrti nad více než 180 lidmi ve městě Minya,

–  s ohledem na předběžnou zprávu mise EU pro sledování průběhu voleb vyslané na prezidentské volby v Egyptě vydanou dne 29. května 2014,

–  s ohledem na prohlášení vedoucího delegace Evropského parlamentu v misi EU pro sledování průběhu voleb vyslané na prezidentské volby v Egyptě ze dne 29. května 2014,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-moona a vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 23. června 2014 k rozsudkům odnětí svobody nad několika novináři a k potvrzení rozsudků smrti nad několika příslušníky a přívrženci Muslimského bratrstva,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007, a na zprávu Komise o pokroku při jejím provádění ze dne 20. března 2013,

–  s ohledem na egyptskou ústavu přijatou v referendu ve dnech 14.–15. ledna 2014, zejména na její články 65, 70, 73, 75 a 155,

–  s ohledem na egyptský zákon č. 107 ze dne 24. listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Egypt,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda shromažďování jsou nezbytnými pilíři demokratické a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že svoboda tisku a svoboda sdělovacích prostředků jsou zásadními rysy demokracie a otevřené společnosti; vzhledem k tomu, že egyptská ústava přijatá v roce 2014 zakotvuje základní svobody, včetně svobody projevu a shromažďování;

B.  vzhledem k tomu, že případy porušování základních svobod a lidských práv – mj. násilí, podněcování k násilí, nenávistné projevy, obtěžování, zastrašování a cenzura směřující proti politickým odpůrcům, pokojným demonstrantům, novinářům, bloggerům, odborářům, aktivistům z řad občanské společnosti a menšinám ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin – je v Egyptě i nadále široce rozšířeným jevem; vzhledem k tomu, že svoboda sdružování, svoboda shromažďování a svoboda projevu jsou i nadále oblastmi, které vyvolávají zvláštní znepokojení již od července 2013; vzhledem k tomu, že ve zprávě organizace Freedom House o svobodě ve světě z roku 2014 je Egypt označen za zemi, která „není svobodná“;

C.  vzhledem k tomu, že svoboda tisku, svoboda sdělovacích prostředků a digitální svobody byly opakovaně a stále intenzivněji terčem útoků egyptské vlády; vzhledem k tomu, že terčem útoků a cenzury se stali novináři a zpravodajské stanice, sociální média i internet; vzhledem k tomu, že došlo k extrémní polarizaci sdělovacích prostředků v Egyptě na promursíovská a protimursíovská, což jen zostřuje polarizaci egyptské společnosti; vzhledem k tomu, že podle organizace Reportéři bez hranic bylo zadrženo nejméně 65 novinářů a 17 z nich je stále ve vazbě; vzhledem k tomu, že od července 2013 bylo v Egyptě usmrceno nejméně šest novinářů;

D.  vzhledem k tomu, že dne 23. června 2014 byly nad skupinou egyptských a zahraničních novinářů, mezi nimiž byli tři novináři z Al Jazeery – Australan Peter Greste, Kanaďan s egyptskými kořeny Mohamed Fahmy a Egypťan Baher Mohamed – a v nepřítomnosti byla souzena i nizozemská občanka Rena Netjesová, vyneseny rozsudky odnětí svobody v trvání sedmi až deseti let; vzhledem k tomu, že byli obviněni ze „záměrného šíření nepravdivých zpráv“ a z příslušnosti k teroristické buňce nebo napomáhání teroristům; vzhledem k tomu, že novináři jsou zavíráni a označováni za pachatele trestných činů nebo „teroristy“ jen za to, že dělají svou práci; vzhledem k tomu, že Rena Netjesová byla v rozporu se skutečností obviněna, že pracovala pro Al Jazeeru;

E.  vzhledem k tomu, že podle mnoha svědků byly během soudního líčení zaznamenány různé nedostatky a příklady nestandardního jednání; vzhledem k tomu, že jednání soudu byli přítomni mezinárodní pozorovatelé, včetně zástupců některých velvyslanectví členských států EU; vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová toto trestní řízení odsoudila, neboť vykazovalo „plno procesních nedostatků a porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv“; vzhledem k tomu, že egyptský prezident Abdul Fatáh as-Sísí před časem uznal, že vynesené rozsudky mají negativní důsledky, a prohlásil, že obvinění měli být raději okamžitě po svém zadržení vyhoštěni a neměli být postaveni před soud; vzhledem k tomu, že proti rozsudkům se lze odvolat, ovšem takový proces by se mohl protáhnout na měsíce;

F.  vzhledem k tomu, že od okamžiku, kdy se v červenci 2013 chopila moci egyptská armáda, byly v Egyptě zatčeny tisíce protestujících a vězňů svědomí; vzhledem k tomu, že zatýkání a neodůvodněné držení ve vazbě pokračovalo i po zvolení prezidenta as-Sísího v květnu 2014; vzhledem k tomu, že dne 11. června 2014 odsoudil soud Alau Abdula Fatáha, předního aktivistu, které sehrál vůdčí roli v době revoluce v roce 2011, a další k odnětí svobody v trvání 15 let za porušení zákona č. 107 z roku 2013 upravujícího právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace (zákon o protestech); vzhledem k tomu, že ve vazbě i nadále zůstávají další přední aktivisté, mezi nimi Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry a Ahmed Maher, a také nejznámější obhájkyně práv žen jako Yara Sallamová a Sana Seifová; vzhledem k tomu, že dne 28. dubna 2014 potvrdil káhirský soud pro naléhavé záležitosti zákaz Hnutí mládeže 6. května;

G.  vzhledem k tomu, že vládní představitelé přiznali, že příslušné orgány od ledna 2014 zadržely nejméně 16 000 osob, mezi nimi 1 000 účastníků protestů, a že mnozí ze zadržených byli zatčeni právě za to, že uplatňovali své právo na svobodné shromažďování, sdružování a projev, a za své údajné spojení s Muslimským bratrstvem; vzhledem k tomu, že při protestech a srážkách byly také zatčeny stovky studentů;

H.  vzhledem k tomu, že podle odhadů, bylo v důsledku nepřiměřeného a svévolného použití násilí v červenci 2013 bezpečnostními složkami zabito asi 1 400 demonstrantů; vzhledem k tomu, že za toto jednání či další případy zneužití moci vůči demonstrantům v minulém roce nebyl hnán k odpovědnosti ani jeden příslušník bezpečnostních sil; vzhledem k obecně panujícímu názoru, že vyšetřovací komise zřízená v prosinci 2013 dosud důkladné, důvěryhodné a nestranné prošetření násilných incidentů, které se děly od července 2013, nedokázala zajistit;

I.  vzhledem k tomu, že v článku 65 egyptské ústavy se stanovuje záruka svobody myšlení a názoru a stanovuje se, že každý člověk má právo vyjadřovat své názory ústně, písemně, obrazově i veškerými dalšími výrazovými a publikačními prostředky; vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise EU, která v Egyptě působila v souvislosti s prezidentskými volbami v květnu 2014, ve svém předběžném prohlášení uvedla, že ačkoli nová ústava zakotvuje širokou řadu základních práv, dodržování těchto práv za ústavními principy značně pokulhává a že v zemi panuje obecné klima omezené svobody projevu, které vede k novinářské autocenzuře;

J.  vzhledem k tomu, že článek 73 egyptské ústavy stanovuje, že občané mají právo pořádat veřejná setkání, pochody, demonstrace a veškeré formy pokojných protestů, pokud nejsou ozbrojeni a příslušnou akci oznámí na základě daných předpisů, a že pokojné a soukromé shromažďování zaručené tímto článkem není třeba předem ohlašovat a že bezpečnostní složky se jich nesmí účastnit, monitorovat je ani je odposlouchávat; vzhledem k tomu, že zákon č. 107 z listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace (tzv. „protestní zákon“), omezující veřejná shromáždění a demonstrace a poskytující bezpečnostním složkám možnost využívat nadměrného násilí vůči demonstrantům představuje vážné ohrožení svobody shromažďování;

K.  vzhledem k tomu, že v několika posledních týdnech byly na základě protestního zákona rozehnány pokojné protesty a mnozí protestující byli zatčeni a jsou zadržováni; vzhledem k tomu, že dne 21. června 2014 policie rozehnala pokojný pochod v Heliopolisu, jehož účastníci požadovali odvolání protestního zákona a propuštění osob, které byly na jeho základě zadrženy, a téhož dne zatkla v souvislosti s tímto pochodem přes 50 lidí; vzhledem k tomu, že přes 20 osob zatčených v rámci této události je stále zadržováno a čeká je soud;

L.  vzhledem k tomu, že článek 75 egyptské ústavy stanovuje, že všichni občané mají právo vytvářet nevládní sdružení a nadace na demokratických zásadách; vzhledem k tomu, že organizace egyptské občanské společnosti vyjádřily před nedávnem hluboké znepokojení nad posledním návrhem zákona o nevládních organizacích, na jehož základě by se občanská uskupení dostala pod naprostou kontrolu a područí bezpečnostních a správních orgánů a ochránci lidských práv by mohli být za svou činnost odsouzeni;

M.  vzhledem k tomu, že v září 2013 zakázaly egyptské prozatímní orgány hnutí Muslimské bratrstvo, uvěznily jeho vůdce, zabavily jeho majetek, umlčely jeho sdělovací prostředky a postavily mimo zákon jeho příslušníky; vzhledem k tomu, že 21. června 2014 potvrdil egyptský soud tresty smrti pro 183 příslušníků Muslimského bratrstva a jeho přívržence, kteří byli již dříve odsouzeni v rámci kolektivního soudního řízení; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky padly jako poslední v řadě stíhání a soudních řízení, která byla hojně poznamenána procesními chybami a která byla v rozporu s mezinárodním právem;

N.  vzhledem k tomu, že nedávné soudní postupy vrhají vážné stíny pochybnosti na nezávislost egyptského soudního systému a na jeho schopnost hnát viníky k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že zejména rozsudky trestu smrti mohou narušit perspektivu dlouhodobé stability Egypta;

O.  vzhledem k tomu, že článek 155 egyptské ústavy stanovuje, že po konzultaci s vládou může prezident republiky odsouzené omilostnit nebo jejich trest zmírnit;

P.  vzhledem k tomu, že mezi zásadní aspekty přechodu k otevřené, svobodné, demokratické a prosperující egyptské společnosti patří nejen dodržování zásad právního státu, lidských práv a základních svobod, ale i sociální spravedlnost a vyšší životní úroveň občanů; vzhledem k tomu, že zásadní úlohu v tomto procesu plní nezávislé odbory a organizace občanské společnosti a že nedílnou součást každé demokratické společnosti představují svobodné sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že egyptské ženy se v současnosti, kdy probíhá politická a společenská transformace země, nadále nacházejí v mimořádně zranitelné situaci;

Q.  vzhledem k tomu, že v souladu s revidovanou evropskou politikou sousedství a zejména s principem „více prostředků za lepší výsledky“ by úroveň a rozsah angažovanosti EU vůči Egyptu měla být založena na pobídkách a záviset na pokroku, jaký tato země učiní, pokud jde o demokracii, právní stát, lidská práva a rovnost pohlaví;

1.  důrazně odsuzuje všechny případy porušování základních svobod a lidských práv – mj. násilí, podněcování k násilí, nenávistné projevy, obtěžování, zastrašování a cenzuru směřující proti politickým odpůrcům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, odborářům, aktivistům bojujícím za práva žen, představitelům občanské společnosti a menšinám ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě, a vyzývá k okamžitému zastavení těchto praxí; připomíná egyptské vládě její odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech občanů bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání a za zaručení práva uplatňovat svobodu shromažďování, sdružování, vyjadřování a tisku bez svévolně stanovovaných omezení a cenzury; vyzývá egyptské úřady, aby se zavázaly k dialogu a nenásilí a k inkluzivní správě věcí veřejných;

2.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad souborem soudních rozhodnutí, která nedávno v Egyptě padla, včetně rozsudků o dlouhých trestech odnětí svobody, které byly vyneseny dne 23. června 2014 nad třemi novináři stanice Al Jazeera a nad jedenácti dalšími přívrženci souzenými v nepřítomnosti, a včetně potvrzení rozsudku smrti nad 183 odsouzenými;

3.  vyjadřuje své zděšení nad stále častějšími zásahy proti sdělovacím prostředkům a občanské společnosti v Egyptě a nad souvisejícími fyzickými útoky, které jim brání v tom, aby svou činnost svobodně vykonávaly; odsuzuje zastrašování, zadržování a stíhání egyptských i mezinárodních novinářů a představitelů občanské společnosti, včetně bloggerů, kteří mu jsou vystaveni pouze proto, že dělají svou práci; opětovně vyzývá k urychlenému, nezávislému, serióznímu a nestrannému prošetření případů neadekvátního použití síly nebo svévolného věznění bezpečnostními složkami a státními orgány a požaduje, aby viníci byli hnáni k odpovědnosti;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že v zemi existuje cenzura sdělovacích prostředků a internetu a že přístup k některým blogům a sociálním sítím je omezen; odsuzuje zastrašování, kterému čelí řada deníků a vysílacích stanic;

5.  vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny osoby zadržené, obžalované nebo odsouzené v souvislosti s nenásilným uplatňováním svých práv na svobodu projevu a sdružování a všechny ochránce lidských práv; vyzývá egyptské orgány soudní moci k zajištění toho, aby veškerá soudní řízení splňovala požadavky na svobodný a spravedlivý soudní proces a aby byla dodržována práva žalovaných osob; vyzývá egyptské orgány, aby zahájily nezávislá a nestranná vyšetřování veškerých obvinění z týrání a zajistily, aby všichni zadržovaní měli přístup k veškeré potřebné lékařské péči;

6.  zdůrazňuje, že egyptský protiteroristický zákon byl rovněž v řadě soudních řízení použit k usvědčení obžalovaných; naléhavě žádá prezidenta, aby učinil bezodkladné kroky, a to i prostřednictvím jeho ústavního práva udělovat milost, s cílem zajistit, aby nebyly vykonány rozsudky smrti a aby v Egyptě nikdo nemohl být vězněn na základě rozsudku vydaného v soudním řízení, které nesplňuje výše uvedené požadavky; vyzývá příslušné orgány, aby jako první krok ke zrušení těchto rozsudků okamžitě uvalily oficiální moratorium na popravy;

7.  vyzývá příslušné egyptské orgány, aby zrušily nebo změnily zákon o protestech a přezkoumaly nový zákon o nevládních organizacích předložený Ministerstvem pro solidaritu a sociální zabezpečení, a to v souladu s články 65, 73 a 75 egyptské ústavy, mezinárodními normami a mezinárodními závazky země, a aby zajistily, že veškeré stávající a v budoucnu přijaté právní předpisy země budou v souladu s ústavou a těmito normami a závazky;

8.  připomíná, že nově přijatá egyptská ústava otevřela cestu pro budování země, která uznává svobodu a demokracii, a v níž je dodržování práv a spravedlnost nedílnou součástí života společnosti; připomíná egyptské vládě, že svoboda projevu, sdělovacích prostředků a digitální svoboda, jakož i právo účastnit se pokojných demonstrací patří v demokracii mezi základní lidská práva uznaná i v nové egyptské ústavě;

9.  upozorňuje příslušné egyptské orgány na jejich vnitrostátní a mezinárodní právní závazky a vyzývá prezidenta as-Sísího a egyptskou vládu, aby ochranu a prosazování lidských práv zařadily mezi své priority a aby zajistily, že bude stanovena odpovědnost za případy porušování lidských práv;

10.  naléhavě vyzývá příslušné egyptské orgány, aby zvrátily dosavadní vývoj a učinily konkrétní kroky k zajištění plného provádění ustanovení nové ústavy týkajících se lidských práv a svobod, včetně svobody projevu a shromažďování, a ukázaly tak, že dodržují lidská práva a zásady právního státu, a zahájily okamžité a bezpodmínečné propouštění vězňů svědomí;

11.  zdůrazňuje význam oddělení pravomocí jako základní zásady demokracie a skutečnost, že soudní moc nemůže být nástrojem politického pronásledování a útlaku a doporučuje reformu zákona o soudních orgánech, aby bylo zajištěno skutečné oddělení pravomocí, které by vedlo k vytvoření nezávislé a nestranné správy v soudnictví;

12.  vyzývá představitele delegace EU a velvyslanectví členských států EU v Káhiře, aby se účastnili politicky citlivých soudních řízení egyptských a zahraničních novinářů, bloggerů, členů odborů a občanských aktivistů;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že i přes nový zákon o sexuálním obtěžování se násilí namířené proti ženám zvyšuje, zejména ve veřejném prostoru, kdy během protestů bylo zaznamenáno mnoho případů znásilnění a sexuálního násilí; naléhavě žádá egyptské orgány, aby upustily od stíhání osob LGBT za přiznání své sexuální orientace a uplatňování práva na shromažďování na základě „zákona o zhýralosti“ a aby propustily všechny osoby LGBT zatčené a uvězněné na základě tohoto zákona; naléhavě žádá egyptskou vládu, aby přijala vnitrostátní strategie pro boj proti násilí namířenému proti ženám, osobám LGBT a k odstranění všech forem diskriminace a zajistila přitom účinné konzultace se ženami, skupinami chránícími práva osob LGBT a jinými organizacemi občanské společnosti a jejich zapojení do celého procesu;

14.  znovu zdůrazňuje, že svoboda tisku a dalších sdělovacích prostředků je základním prvkem demokracie a otevřené společnosti, a proto by jako taková měla být jedním z ústředních cílů opatření EU, pokud jde o Egypt, a to v rámci širší, ucelené strategie EU, která by se v rámci rozvíjení vztahů EU s Egyptem měla zaměřit na zlepšení situace v oblasti práv, svobod a příležitostí pro egyptské občany;

15.  vyjadřuje opětovně svou hlubokou solidaritu s egyptským lidem v tomto klíčovém období problematického přechodu této země k demokracii; vyzývá členské státy, aby vůči Egyptu zaujaly společnou strategii; opět naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a Komisi, aby v rámci dvoustranných vztahů s Egyptem a své finanční podpory poskytované Egyptu aktivně spolupracovaly na základě zásady podmíněnosti („více podpory za lepší výsledky“) a vzaly v úvahu rovněž vážné hospodářské problémy, jimž Egypt čelí; znovu vyzývá k tomu, aby byla pro tyto účely stanovena jasná kritéria, která budou výsledkem vzájemné dohody; znovu potvrzuje své odhodlání pomáhat egyptskému lidu na cestě k demokratickým a ekonomickým reformám;

16.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby vyjasnila zvláštní opatření, která byla učiněna v reakci na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci přezkoumat pomoc EU Egyptu; požaduje zejména vyjasnění současného stavu, pokud jde o: I) plánovaný program reformy soudnictví, II) programy podpory z rozpočtu EU, III) program na posílení obchodu a domácí ekonomiky a IV) účast Egypta v regionálních programech EU jako je Euromed Police (v oblasti policejní spolupráce) a Euromed Justice (v oblasti soudní spolupráce);

17.  vyzývá k zákazu vývozu technologií pro špionáž a sledování, které mohou být využívány k sledování a útlaku občanů, do Egypta pro celou EU a v souladu s Wassenaarským ujednáním také k zákazu vývozu bezpečnostního vybavení a vojenské pomoci, které by mohly být zneužity k potlačování pokojných protestů;

18.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Komise, aby vybídla EU k podpoře rezoluce o situaci v Egyptě na dalším zasedání Rady OSN pro lidská práva, která by mimo jiné podnítila zahájení mezinárodního vyšetřování případů zabití demonstrantů a nařčení z mučení a špatného zacházení ze strany bezpečnostních složek za poslední rok;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, prezidentovi Egyptské arabské republiky a jeho prozatímní vládě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0100.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0446.

Právní upozornění