Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2041(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0003/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0003/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/09/2014 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0016

Elfogadott szövegek
PDF 246kWORD 78k
2014. szeptember 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - EGF/2014/000 TA 2014 referenciaszámú kérelem - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. szeptember 17-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  tekintettel az Európai Tanács Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról szóló 2012. június 28–29-i következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Tanács 2013. február 7–8-i következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0003/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak a gazdasági, pénzügyi és szociális válság miatt drámaian súlyosbodó következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel a Bizottság által 2014-ben a technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételre javasolt 330 000 EUR nem haladja meg az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alapján az EGAA éves legfelső összegének maximum 0,5%-át (amely 2011-es árakon 150 millió EUR);

C.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott pénzügyi támogatásnak megfelelő szintűnek kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

D.  mivel a Bizottság belső ellenőrzésének megállapításaiból az derül ki, hogy az EGAA-adatbázis külső szakértelmet igénylő funkciói javultak és biztonságuk fokozódott;

E.  mivel a Bizottság kezdeményezésére minden évben az EGAA éves összegének 0,5%-a bocsátható rendelkezésre technikai támogatás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására a rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően; mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az EGAA felhasználása, nyomon követése és értékelése során, valamint az EGAA felhasználásáról tájékoztatást és egyértelmű iránymutatást nyújt az európai és nemzeti szociális partnereknek;

F.  mivel a technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadások 2014-es szintje jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest, többek között azért, mert nincsenek finanszírozandó értékelések;

G.  mivel az EGAA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álló internetes oldalt köteles létrehozni, hogy információkat nyújtson és terjesszen a kérelmekkel kapcsolatban, kiemelve a Parlament és a Tanács szerepét;

H.  mivel az EGAA (2007–2013) utólagos értékelésének végső szakaszára 2013-ban került sor;

I.  mivel a Bizottság az említett cikkek alapján az EGAA igénybevételét kérte a technikai segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére, a beérkezett és kifizetett kérelmek, valamint a javasolt és megvalósított intézkedések nyomon követése, a weboldal kibővítése és az új elemek valamennyi uniós nyelvre történő lefordítása, az EGAA láthatóságának növelése, kiadványok és audiovizuális eszközök készítése, tudásbázis létrehozása, valamint a tagállamok és regionális hatóságok számára nyújtandó igazgatási és technikai támogatás érdekében, miközben a 2014. évi értékelésekre vonatkozóan nem kért forrásokat;

J.  mivel az eddig lebonyolított EGAA-ügyek jelentős mennyiségű minőségi és mennyiségi adatot biztosítanak arra vonatkozóan, hogy miként befolyásolta az EGAA a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következményei miatt elbocsátott munkavállalók foglalkoztathatóságát;

K.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági kritériumoknak;

L.  mivel a tájékoztatási tevékenységek költségei 2014-ben jelentős mértékben csökkentek;

M.  mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportok gyakran hangsúlyozták, hogy az EGAA-t mint az elbocsátott munkavállalók iránti szolidaritás közösségi eszközét fokozottabban láthatóvá kell tenni;

N.  mivel előkészületek zajlanak az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe történő (SFC2014) integrálása céljából;

O.  mivel a Bizottság által a tagállamoknak biztosított technikai segítségnyújtás támogatja és növeli az EGAA felhasználását, mivel tájékoztatást ad az alkalmazásról és terjeszti a bevált gyakorlatokat a tagállamok között;

1.  egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-ra vonatkozó információcsere jelentőségére; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának és olyan egyéb, tagállamok közötti hálózatépítési tevékenységeknek a finanszírozását, mint az EGAA végrehajtásával foglalkozók számára szervezett idei hálózatépítő szeminárium; hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a szociális partnerekkel, valamint regionális és helyi szinten érintettekkel – való kapcsolattartás erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében;

3.  megjegyzi, hogy a tájékoztatási tevékenységek költségei 2014-ben jelentős mértékben csökkentek; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez nem lehet kedvezőtlen hatással az EGAA-rendelettel kapcsolatos tájékoztató anyagok és szükséges iránymutatások előállítására és megfelelő terjesztésére a rendelet végrehajtásának első évében;

4.  ösztönzi a Bizottságot, hogy a tagállamok adminisztratív terheinek enyhítése érdekében javítsa az egyszerűsített kérelmekre vonatkozó szabványosított eljárásokkal, a kérelmek gyorsabb feldolgozásával és az azokra vonatkozó jobb jelentéstétellel kapcsolatos munkát; sürgeti a Bizottságot, hogy a további fellépéseiben fokozza az EGAA láthatóságát;

5.  hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat azon feladatukra, hogy az EGAA által finanszírozott fellépéseket ismertessék a célzott kedvezményezettek, a hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény körében az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően;

6.  megjegyzi, hogy a Bizottság az EGAA utólagos értékelését mind nyomtatott, mind online formában elérhetővé teszi;

7.  üdvözli, hogy az EGAA utólagos (2007–2013 közötti időszakra vonatkozó) értékelésének végső szakaszára 2013-ban került sor; sürgeti a végleges értékelés időben történő közzétételét a korábbi EGAA-rendelet (1927/2006/EK rendelet) 17. cikkében foglalt határidőnek megfelelően;

8.  sürgeti a társjogalkotókat, hogy vezessenek be különleges rendelkezéseket az EGAA azon tagállamokban történő igénybevételére, amelyek különösen súlyos társadalmi, gazdasági és pénzügyi problémákkal küzdenek;

9.  megjegyzi, hogy a Bizottság 2011-ben már dolgozni kezdett az elektronikus kérelmen és a szabványosított eljárásokon a kérelmek egyszerűsítése, a kérelmek gyorsabb feldolgozása és a hatékonyabb jelentéstétel érdekében; utal továbbá az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) történő integrációjával kapcsolatos előkészületekre; kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a technikai segítségnyújtás 2011 és 2013 közötti felhasználását követően elért előrelépéseket;

10.  igen sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem készített megfelelő elemzést a válság miatti eltérés kritériuma alkalmazásának eredményességéről, külön tekintettel arra, hogy az EGAA ezen eseteit nem vizsgálták megfelelőképpen az EGAA keretrendszerének felülvizsgálatában; sajnálatosnak tartja, hogy az eredmények nem érkeztek meg időben ahhoz, hogy figyelembe lehessen őket venni a 2014−2020 közötti EGAA-ra vonatkozó új rendeletről szóló viták során, különösen a válság miatti eltérés kritériuma alkalmazásának eredményessége tekintetében; továbbra is úgy véli, hogy ezt figyelembe kellene venni az EGAA jövőbeli értékelésekor; sürgeti a társjogalkotókat, hogy vizsgálják meg ezen intézkedés haladéktalan újbóli bevezetését, különösen a számos tagállamban tapasztalt társadalmi vészhelyzetek összefüggésében;

11.  emlékeztet az EGAA-val kapcsolatos hálózatépítés és információcsere fontosságára, különösen az EGAA-rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának finanszírozását; sürgeti a Bizottságot, hogy hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően(4); hangsúlyozza továbbá az EGAA kérelmekben érintett valamennyi szereplővel, köztük a szociális partnerekkel való kapcsolattartás fontosságát;

12.  sürgeti a tagállamokat, hogy hasznosítsák a bevált gyakorlati megoldások cseréjét, és tanuljanak különösen azoktól a tagállamoktól, regionális és helyi hatóságoktól, amelyeknél az EGAA-ra vonatkozóan már működnek a szociális partnereket és az érintett feleket helyi és regionális szinten bevonó nemzeti tájékoztató hálózatok annak érdekében, hogy amennyiben az EGAA hatáskörébe tartozó helyzet állna elő, megfelelő segítségnyújtó struktúra álljon készenlétben; felhívja a figyelmet arra, hogy ösztönözni kell, hogy a segítségnyújtás autonóm módon és regionális szinten könnyen hozzáférhetően történjen az alulról szerveződés elképzelésének megvalósítása érdekében, regionális szinten helyi megoldások előtérbe helyezésével, ahol az EGAA hatálya alá tartozó bármilyen helyzet előfordulhat;

13.  kéri a tagállamokat és az összes érintett intézményt, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési intézkedések javítására az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében; tudomásul veszi ezzel összefüggésben a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a Parlament és a Tanács számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az alap igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; tudomásul veszi az EGAA rendelet elfogadását, amely az EGAA nagyobb fokú hatékonyságát, átláthatóságát, elszámoltathatóságát és láthatóságát teszi lehetővé;

14.  határozott meggyőződése, hogy az uniós kiadásokat az ár-érték arány alapján szigorúan ellenőrizni kell; felkéri a Bizottságot, hogy egyértelműen ismertesse az EGAA-ra vonatkozó külön költségvetési sor létrehozása nyomán keletkező kézzelfogható eredmények hozzáadott értékét;

15.  üdvözli az EGAA rendelet célkitűzéseinek és feltételeinek 2013 decemberében bevezetett kiterjesztését az alacsonyabb népsűrűségű térségekből és országokból érkező kérelmek integrálása és megkönnyítése érdekében; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az intézkedés csak kivételes jellegű és az EGAA maximális éves összegének legfeljebb 15%-ára korlátozott, jóllehet ezeket a térségeket a társadalmi, gazdasági és pénzügyi világválság jóval nagyobb mértékben érinti;

16.  üdvözli az alap hatáskörének kiterjesztését a támogatásra jogosult kedvezményezettek, nevezetesen az önálló vállalkozók tekintetében, valamint az EGAA által társfinanszírozott személyre szabott szolgáltatások biztosítását 25 év alatti – vagy ha a tagállamok úgy döntenek 30 év alatti – nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok számára; mindazonáltal úgy véli, hogy az alap hatékonysága nőne és jóval nagyobb hatást tudna kifejteni, ha a jelenleg 500 munkavállalóban meghatározott általános küszöböt 200-ra csökkentenék;

17.  az EGAA célkitűzéseinek, kritériumainak és a támogatásra jogosult kedvezményezettjeinek kiterjesztését követően ragaszkodik az EGAA számára rendelkezésre álló mind kötelezettségvállalási, mind kifizetési előirányzatok legalább 2013-as szintre, azaz 500 millió euróra történő növeléséhez a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások előmozdítása tekintetében az Unió által meghatározott szakpolitikai prioritásokkal teljes mértékben összhangban; emlékezteti továbbá a Tanácsot a Parlament álláspontjára, hogy meg kell vizsgálni az EGAA uniós költségvetésbe történő beemelését a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálata során a költségvetési egységesség elvévnek megfelelően;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/697/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat