Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2905(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0161/2014

Keskustelut :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Äänestykset :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0041

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 56k
Torstai 23. lokakuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Neljänkymmenenkolmen opettajaopiskelijan katoaminen Meksikossa
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2014 neljänkymmenenkolmen opettajaopiskelijan katoamisesta Meksikossa (2014/2905(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Meksikosta ja erityisesti 11. maaliskuuta 2010 väkivallan lisääntymisestä Meksikossa antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2009 neuvostolle antamansa suosituksen Euroopan unionin ja Meksikon strategisesta kumppanuudesta(2),

–  ottaa huomioon komission 15. heinäkuuta 2008 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon "Kohti EU:n ja Meksikon strategista kumppanuutta" (COM(2008)0447),

–  ottaa huomioon EU:n jäsenvaltioiden Meksikon edustustojen päälliköiden 12. lokakuuta 2014 antaman paikallisen julkilausuman Igualasta,

–  ottaa huomioon Meksikon presidentin Enrico Peña Nieton 14. lokakuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2010 hyväksytyn Euroopan unionin ja Meksikon strategisen kumppanuuden yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön valtion ja hallitusten päämiesten huippukokouksissa (EU-CELAC) annetut julistukset,

–  ottaa huomioon Los Cabosissa (Baja California Sur, Meksiko) 17. kesäkuuta 2012 järjestetyssä Euroopan unionin ja Meksikon 7. huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon Méxicossa 10. ja 11. kesäkuuta 2013 pidetyssä EU:n ja Meksikon sekakomitean 12. kokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Meksikolla ja Euroopan unionilla on yhteiset arvot, jotka ilmenevät demokraattisissa, moniarvoisissa yhteiskunnissamme perusvapauksien, ihmisoikeuksien ja työntekijän oikeuksien puolustamisena sekä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen edistämisenä, ja että molemmat ovat sitoutuneet demokratian lujittamiseen, oikeusvaltion periaatteeseen, oikeudenmukaiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä korruption ja köyhyyden torjumiseen;

B.  ottaa huomioon, että demokraattisilla järjestelmillämme on velvollisuus turvata oikeusvaltion toiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja että siten vapauksista nauttiminen ja niiden täysimääräinen käyttäminen sekä oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ovat oikeusvaltion peruspilareita;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Meksikon strateginen kumppanuus on mahdollistanut Meksikon ja Euroopan unionin välisen tiiviimmän yhteistyön maailmanlaajuisesti merkittävissä kysymyksissä ja erityisesti laajennetun vuoropuhelun ja tehostetun koordinoinnin sekä vuorovaikutuksen kehittymisen sellaisilla aloilla kuin turvallisuus, ihmisoikeudet, vaaliuudistus, aluekehitys, sääntely ja kauppapolitiikka;

D.  ottaa huomioon, että 26. syyskuuta 2014 kuusi henkilöä, joista kolme oli opiskelijoita, sai surmansa, kun poliisi avasi tulen mieltään osoittavia Ayotzinapan normaalikoulun opettajaopiskelijoita kohti Igualassa, Guerreron osavaltiossa; toteaa, että 43 opiskelijaa on edelleen kadoksissa ja että useiden tietolähteiden mukaan poliisit olivat piirittäneet nämä opiskelijat, kuljettaneet heidät pois ja luovuttaneet heidät huumekartelliin liitettyjen tunnistamattomien aseistettujen miesten käsiin;

E.  ottaa huomioon, että Meksikon hallituksen mukaan 51 näihin rikoksiin liittyvää henkilöä on pidätetty ja että useimmat heistä ovat Igualan ja Coculan kaupungeissa toimivia poliiseja; ottaa huomioon, että 14. lokakuuta 2014 Meksikon oikeusministeri ilmoitti, että 28:lle Igualan läheltä sijaitsevista salaisista joukkohaudoista 4. lokakuuta 2014 löydetylle ruumiille oli tehty rikosteknisiä tutkimuksia ja että tämän perusteella kyseessä eivät olleet kadonneet opiskelijat; ottaa huomioon, että Meksikon viranomaiset ovat ottaneet kiinni Guerreros Unidos -rikollisryhmän epäillyn johtajan, jonka väitetään olevan osallinen 43 opiskelijan katoamiseen;

F.  toteaa, että Igualan pormestari, hänen vaimonsa sekä kaupungin poliisipäällikkö pakoilevat oikeutta ja että heitä syytetään yhteyksistä paikalliseen Guerreros Unidos -huumekartelliin;

G.  ottaa huomioon, että Meksikon presidentti Enrique Peña Nieto on kehottanut liittovaltion hallitusta ja turvallisuuspalveluaan ryhtymään välittömiin ja vakuuttaviin toimiin ja että kadonneiden opiskelijoiden perheiden ja edustajien kanssa on sovittu suunnitelmasta yhteisiksi toimiksi; ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestö OAS ja YK ovat kehottaneet Meksikon hallitusta tutkimaan näitä tahdonvastaisia katoamisia, rankaisemaan niistä vastuussa olevia sekä suojelemaan kadonneiden opiskelijoiden perheitä; toteaa, että Meksikon hallitus tekee yhteistyötä näiden kansainvälisten monenvälisten elinten kanssa tapauksen tiimoilta;

H.  ottaa huomioon, että Meksikon hallitus ja pääoppositiopuolueet saivat aikaan vuonna 2012 ”Meksiko-sopimuksen”, jolla pyritään vastaamaan Meksikon tärkeimpiin haasteisiin, joita ovat muun muassa turvallisuuskysymykset ja rankaisemattomuus;

I.  ottaa huomioon, että väkivalta on lisääntynyt Guerreron osavaltiossa; toteaa, että lukuisat opiskelijat ja opettajat kaikkialla Meksikossa osoittavat mieltään kadonneiden opiskelijoiden turvallisen kotiinpaluun puolesta ja tuomitsevat joidenkin paikallisessa poliisissa toimivien henkilöiden osallisuuden rikoksiin, poliisivoimien korruptoituneisuuden ja instituutioiden heikkouden erityisesti alueilla, joilla erot sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ovat suuremmat; toteaa, että hallituksen rakennukset Chilpancingossa ja eräät muut viralliset rakennukset Guerreron osavaltion eri kaupungeissa samoin kuin jotkut uskonnolliset johtajat ja poliittisten puolueiden toimistot ovat myös joutuneet uhkailun tai hyökkäysten kohteiksi;

J.  toteaa, että Meksiko osallistuu kaikkiin alueellisiin ja kansainvälisiin foorumeihin ja on allekirjoittanut kaikki ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevat kansainväliset sopimukset;

K.  ottaa huomioon, että Meksikon hallitus tiedostaa Meksikoa kohdanneet haasteet ja on osoittanut olevansa vahvasti sitoutunut maan turvallisuustilanteen parantamiseen muun muassa lisäämällä huomattavasti turvallisuusjoukkojen määrärahoja ja uudistamalla julkisia turvallisuusorganisaatioita, jotta voitaisiin parantaa lainvalvonnan ja oikeusjärjestelmän tehokkuutta ja siten torjua järjestäytynyttä rikollisuutta; katsoo, että tahdonvastaiset katoamiset, järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvä väkivalta ja tiettyjen paikallisviranomaisten ja rikollisjärjestöjen väitetty yhteistyö ovat edelleen erittäin vakava huolenaihe;

1.  tuomitsee jyrkästi Igualassa tapahtuneet tahdonvastaiset katoamiset ja rikokset, joita ei voida hyväksyä, ja kehottaa Meksikon viranomaisia tutkimaan kaikkia rikoksia, myös salaisista joukkohaudoista löydettyjen 28 ruumiin tapausta; kehottaa kaikkia asianomaisia viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin viipymättä ja avoimesti ja puolueettomasti, jotta näiden rikosten tekijät voidaan löytää, pidättää ja tuoda oikeuden eteen; vaatii, että hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia sisäisiä ja ulkoisia tietoja ja resursseja rikoksista vastuussa olevien löytämiseksi ja syytteeseen asettamiseksi ja että rankaisemattomuudelle ei jätetä sijaa; kehottaa jatkamaan tutkimuksia niin kauan kunnes opiskelijat on saatu turvaan;

2.  ilmaisee surunvalittelunsa ja tukensa uhrien perheenjäsenille ja ystäville ja koko Meksikon kansalle, ja kannustaa sitä jatkamaan rauhanomaista taistelua demokraattisen järjestelmän ja oikeusvaltion puolesta;

3.  panee merkille tehdyt pidätykset; kehottaa jatkamaan Igualan pormestarin, hänen vaimonsa ja kaupungin poliisipäällikön etsintöjä; on erittäin huolissaan siitä, että järjestäytynyt rikollisuus on selvästi soluttautunut paikallisiin lainvalvonta- ja hallintoyksiköihin;

4.  on ilahtunut siitä, että presidentti Peña Nieto haluaa päättäväisesti tutkia ja selvittää nämä tapahtumat sekä lopettaa rikollisryhmiin kytkeytyvän väkivallan Meksikossa; pitää myönteisenä Igualan tapaukseen liittyvien seurantakomiteoiden perustamista senaatissa ja edustajainhuoneessa; kehottaa Meksikon viranomaisia suojelemaan ja auttamaan uhrien perheitä sekä tiedottamaan näille meneillään olevista tutkimuksista ja pyrkimyksistä pidättää rikosten tekijät;

5.  tukee Meksikon hallitusta sen määrätietoisissa pyrkimyksissä torjua järjestäytynyttä huumekauppaa mutta on erittäin huolissaan huumekaupasta johtuvan väkivallan lisääntymisestä ja rankaisemattomuuden ilmapiiristä; seisoo Meksikon kansan rinnalla taistelussa järjestäytynyttä huumekauppaa vastaan;

6.  kehottaa Meksikon hallitusta ryhtymään kaikilla tasoilla toimiin, joilla estetään Igualan tapahtumien toistuminen; tuomitsee kaikenlaisen väkivallan ja erityisesti sananvapautta ja ihmisoikeuksia Meksikossa puolustaviin ja edistäviin aktivisteihin kohdistuvan väkivallan ja heihin kohdistuvat toistuvat tappouhkaukset ja pyytää Meksikon viranomaisia tehostamaan toimiaan oikeudellisen suojan ja henkilökohtaisen suojelun takaamiseksi näille henkilöille;

7.  tukee Meksikon viranomaisten pyrkimyksiä tehdä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kuten Euroopan unionin, YK:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön CELACin, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan IACHR:n kanssa argentiinalaisten ja kansainvälisten rikostutkinta-asiantuntijoiden avustuksella; pitää tärkeänä, että Meksikon hallitus antaa tarvittavat taloudelliset resurssit, jotta IACHR voi panna täytäntöön teknisen avun ohjelman, jonka avulla voidaan täydentää Guerreron tapahtumien tutkintaan liittyviä kansallisia toimia;

8.  korostaa, että Meksiko on Euroopan unionin strateginen kumppani; kannustaa Meksikon hallitusta jatkamaan työtä valtiollisten elinten vahvistamiseksi ja oikeusvaltion lujittamiseksi, jotta voidaan ratkaista tietyt ihmisoikeuksien loukkauksien taustalla olevat rakenteelliset ongelmat ja erityisesti uudistaa oikeusjärjestelmää; korostaa tässä yhteydessä oikeuslaitoksen riippumattomuuden merkitystä, sillä sen avulla taataan puolueettomuus ja rankaisemattomuuden määrätietoinen torjunta; pyytää liittovaltiota suojelemaan henkilöitä, jotka osallistuvat oikeuden jakamiseen;

9.  kehottaa Euroopan unionia, unionin jäsenvaltioita niiden kahdenvälisissä suhteissa Meksikoon ja unionin toimielimiä lisäämään tukeaan ihmisoikeuksien puolustamiselle ohjelmien sekä taloudellisten ja teknisten resurssien avulla; kehottaa niitä myös lisäämään määrärahoja yhteistyöhön oikeuslaitoksen, poliisin ja syyttäjäviranomaisten vahvistamiseksi ja uudistamiseksi, jotta rikoksentekijöitä voidaan asettaa syytteeseen ja rangaista ja jotta voidaan luoda tehokkaita järjestelmiä todistajien, uhrien ja heidän perheidensä suojelemiseksi;

10.  korostaa tarvetta perustaa viipymättä yhteinen, julkinen ja helposti käytettävä kansallinen rekisteri kadonneista henkilöistä sekä dna-tietokanta liittovaltion tasolla;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, CELACin tämänhetkiselle puheenjohtajavaltiolle, OAS:n pääsihteerille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Meksikon presidentille ja kongressille.

(1)EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 92.
(2)EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 172.

Oikeudellinen huomautus