Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0279(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0021/2014

Indgivne tekster :

A8-0021/2014

Forhandlinger :

PV 21/10/2014 - 18
CRE 21/10/2014 - 18

Afstemninger :

PV 23/10/2014 - 7.4
CRE 23/10/2014 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0042

Vedtagne tekster
PDF 210kWORD 47k
Torsdag den 23. oktober 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I
P8_TA(2014)0042A8-0021/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (COM(2014)0597 – C8–0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0597),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0165/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. oktober 2014 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0021/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine
P8_TC1-COD(2014)0279

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1150/2014).

Juridisk meddelelse