Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2971(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0295/2014

Debatai :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0066

Priimti tekstai
PDF 227kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis
P8_TA(2014)0066RC-B8-0295/2014

2014 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija „Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis“ (2014/2971(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 20 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl su ISIL / Da'esh susijusios krizės Sirijoje ir Irake,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2014 m. rugsėjo 1 d. rezoliuciją S-22/1 dėl žmogaus teisių padėties Irake atsižvelgiant į vadinamosios Irako ir Levanto islamo valstybės ir susijusių grupuočių vykdomą smurtą,

–  atsižvelgdamas į JT Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos 2014 m. lapkričio 14 d. ataskaitą „Teroro valdžia: gyvenimas Sirijoje valdant ISIS“,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo(1),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2013 m. birželio 24 d. rezoliuciją 2106 (2013) dėl seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus ir po konfliktų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio šalis yra Irakas,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW), kurią Irakas yra pasirašęs, ir į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 (2000),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi vadinamoji Islamo valstybė (angl. IS) įvykdė daugybę žiaurumo aktų, prilyginamų nusikaltimams žmoniškumui, įskaitant masines žudynes, egzekucijas, kurias įsakė įvykdyti save pasiskyrę IS teismai), griežtai interpretuojamos šariato teisės įtvirtinimą, seksualinį smurtą prieš moteris ir vaikus, pavergimą, žaginimą, priverstines santuokas, prekybą žmonėmis, žmonių perkėlimus ir grobimus, kurie lėmė katastrofišką humanitarinę krizę ir tai, kad iš IS kontroliuojamų teritorijų perkelta daugybė žmonių;

B.  kadangi 2014 m. rugpjūčio mėn. IS kovotojai pasistūmėjo dar toliau į Irako šiaurę ir sutriuškino kurdų pešmergų pajėgas, kurios buvo užėmusios Irako kariuomenės paliktas teritorijas; kadangi buvo užgrobtas Sindžaro miestas ir užimta strategiškai svarbi Mosulo užtvanka, iš kurios vanduo ir elektros energija tiekiami į didelę Irako teritoriją, ir IS kovotojai priartėjo per 40 km nuo Irako Kurdistano sostinės Ibrilio; kadangi daug kurdų moterų kaunasi Kobanyje, įskaitant moteris – Kurdistano darbininkų partijos nares ir lyderes;

C.  kadangi Mosulo ir aplinkiniuose rajonuose, įskaitant Sindžarą ir Tal Afarą, Islamo valstybė nusitaikė į etnines ir religines mažumas, ypač krikščionių ir jazidų, turkmėnų, šabakų, kakajų, sabėjų ir šiitų bendruomenes, taip pat daugelį arabų ir musulmonų sunitų;

D.  kadangi organizacijos „Human Rights Watch“ vertinimu IS pagrobė ir nužudė 3 133 jazidus arba šie asmenys dingo po rugpjūčio pradžioje IS įvykdytų išpuolių; kadangi į šį sąrašą patenka 2 305asmenys, kurie, kaip manoma, buvo pagrobti ir iš kurių 412 yra vaikai; kadangi Islamo valstybė pagrobtiems jazidų vaikams skiepija savo ideologiją;

E.  kadangi 2014 m. spalio mėn. JT tyrėjai paskelbė, kad apytikriai 5 000–7 000 moterų taip pat laikomos laikinuose sulaikymo centruose, iš kurių jos išgabenamos ir arba parduodamos į vergiją, arba atiduodamos džihadistams kaip sugulovės; kadangi manoma, jog vien penkiuose sulaikymo centruose Tal Afaro mieste laikoma apie 3 500 moterų ir vaikų;

F.  kadangi nuo IS ir kitų džihadistų ekstremistų Irake ir Sirijoje bėgantys pabėgėliai užpildė pabėgėlių stovyklas Turkijoje, Libane ir Jordanijoje, kuriose moterys ir mergaitės gyvena itin sunkiomis humanitarinėmis sąlygomis ir joms kyla itin didelė priekabiavimo, seksualinio smurto, prievartinių santuokų ir kitokio išnaudojimo grėsmė;

G.  kadangi tarptautinio pobūdžio IS ir susijusios teroristinės grupuotės kelia visuotinį susirūpinimą;

H.  kadangi Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (UNHCR) yra itin susirūpinusi dėl tarptautinės bendruomenės galimybių patenkinti neatidėliotinus žmonių, ypač neseniai perkeltų) žiemos poreikius Irake;

I.  kadangi Irako vienybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra svarbūs siekiant stabilumo ir ekonominio vystymosi šalyje ir regione;

1.  kuo griežčiausiai smerkia sistemingus žmogaus teisių pažeidimus ir smurtą bei tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus – IS ir susijusių teroristų grupuočių įvykdytus veiksmus, kurie prilygsta karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui; ypač griežtai smerkia smurtą prieš asmenis dėl jų religijos ir etninės kilmės ir smurtą prieš moteris ir vaikus;

2.  griežtai smerkia daugybę IS įvykdytų ir nusikaltimams žmoniškumui prilystančių žiaurumo aktų, nukreiptų konkrečiai prieš moteris, kaip antai pagrobimus, žaginimus ir kitų formų seksualinį smurtą, pavergimą, taip pat prievartines santuokas ir atvertimai į kitą tikėjimą; pabrėžia, kad būtina patraukti atsakomybėn visus, kurie atsakingi už tokius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus;

3.  pabrėžia, kad vaikai turi būti nedelsiant grąžinti į savo šeimas, sustabdytos prievartinės santuokos ir seksualinis smurtas ir nedelsiant išlaisvinti visi IS kalinami civiliai, visų pirma moterys;

4.  ragina Irako vyriausybę ratifikuoti Romos statutą, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT), kad TBT galėtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn už IS įvykdytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui;

5.  ragina Irako vyriausybę skatinti ir ginti žmogaus teises įtraukiant visus Irako visuomenės sluoksnius, vadovaujantis nacionalinės vienybės ir susitaikymo principais ir dedant pastangas pasipriešinti IS laikytis žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės; žada padėti vyriausybei kurti teisingesnę, labiau įtraukią visuomenę, be kita ko, ginančią ir skatinančią moterų teises;

6.  palankiai vertina tarptautinės bendruomenės, visų pirma JAV, pastangas remti Irako nacionalinės ir vietos valdžios institucijas siekiant kovoti su IS, sustabdyti jos plėtrą ir sudaryti sąlygas humanitarinei pagalbai; remia pasaulinę koaliciją prieš IS ir šios koalicijos pastangas kovoti su IS, be kita ko, karinėmis priemonėmis; ragina tarptautinę bendruomenę žmonėms Irake per žiemą teikti būtiną pagalbą, padėsiančią išsaugoti gyvybes, be kita ko, jazidų šeimoms, kurios vis dar yra Sindžaro kalnuose ir saugo savo šventoves, kad jų nesugriautų IS;

7.  ragina visus regioninius subjektus padaryti viską, kas jų galioje, kad sustabdytų bet kokią oficialių ar privačių subjektų veiklą, propaguojančią ir skleidžiančią ekstremistines islamo ideologijas žodžiais ir veiksmais; ragina tarptautinę bendruomenę, visų pirma ES, skatinti regioninį dialogą Artimųjų Rytų problemų klausimu ir įtraukti visas svarbias šalis, visų pirma Iraną ir Saudo Arabiją;

8.  ragina JT, ypač specialiąją pranešėją smurto prieš moteris klausimu Rashidą Manjoo, padaryti viską, kas įmanoma, siekiant surasti aukas, ir ištirti bei nustatyti IS ir susijusių teroristų grupių vykdytų prievartos ir smurto prieš moteris ir mergaites Irake ir Sirijoje faktus ir aplinkybes, siekiant išvengti nebaudžiamumo ir užtikrinti visapusišką atsakomybę; remia JT specialiosios įgaliotinės seksualinio smurto konfliktų metu klausimais Hawos Banguros veiklą;

9.  ragina tarptautines humanitarines agentūras, dirbančias Irake, įskaitant JT agentūras, teikti daugiau medicininių ir konsultacinių paslaugų perkeltiems asmenims, kurie pabėgo nuo IS puolimų, ir ypatingą dėmesį skirti patyrusių seksualinį smurtą asmenų ir vaikų poreikiams;

10.  dar kartą ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares imtis konkrečių veiksmų, siekiant spręsti moterų padėties Irake ir Sirijoje problemas, užtikrinti jų laisvę ir pagarbą pagrindinėms jų teisėms, taip pat patvirtinti priemones, kuriomis būtų vykdoma išnaudojimo, prievartos ir smurto prieš moteris ir vaikus prevencija; yra ypač susirūpinęs dėl išaugusios visų formų prievartos prieš jazidų moteris – jas IS nariai kalina, prievartauja, seksualiai išnaudoja ir pardavinėja; ypač ragina valstybes nares sustiprinti politiką, siekiant patenkinti aukų poreikius ir nustatyti mechanizmą, pagal kurį būtų suteikta galimybė traumas patyrusioms moterims iš Sirijos ir Irako, būtent jazidų moterims, naudotis specialiomis potrauminėmis konsultacijomis, pritaikytomis konkrečiai šių moterų poreikiams;

11.  yra įsitikinęs, kad neatidėliotiną humanitarinę pagalbą ir apsaugą reikia papildyti ilgalaikėmis strategijomis, pagal kurias būtų remiamos sugrįžusių, šalies viduje perkeltų moterų ir moterų pabėgėlių socialinės ir ekonominės teisės bei jų pragyvenimo galimybės, sustiprintas jų vadovavimas ir dalyvavimas, siekiant įgalinti šias moteris pasirinkti ilgalaikius sprendimus, kurie atitiktų jų poreikius; mano, kad reikia skirti dėmesio įvairių moterų grupių, kurios patiria įvairių ir susijusių formų diskriminaciją, patiriamai specifinei rizikai ir konkretiems poreikiams;

12.  smerkia tai, kad vykstant IS puolimui, smurto aktai prieš irakiečius LGBT asmenis ir jų žudymas vyko visiškai nebaudžiamai; pažymi, kad nors irakiečiai LGBT yra ne vienintelė grupė, kuriai kyla grėsmė dabartinės krizės ir konflikto aplinkybėmis, jie jaučiasi esą itin pažeidžiamoje padėtyje, atsižvelgiant į menką šeimos ir bendruomenės palaikymą ir vyriausybės apsaugą, kuri jiems prieinama; pažymi, kad irakiečiai LGBT ir toliau yra marginalizuoti ir jiems kyla grėsmė pabėgėlių bendruomenėse arba kai kuriose priimančiosiose visuomenėse; ragina Irako vyriausybę suteikti apsaugą irakiečiams LGBT;

13.  apgailestauja, kad dėl ne vienus metus trunkančios diktatūros ir konflikto, Irako moterų gyvenimas gerokai pablogėjo; ragina propaguoti ir įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo, siekiant užtikrinti moterų dalyvavimą sprendžiant konfliktus ir kuriant demokratiją; tvirtina, kad, jei moterys nedalyvaus priimant sprendimus, Irake jos neturės nei tikros apsaugos, nei tikro saugumo;

14.  ragina sutelkti tarptautines pastangas glaudžiai bendradarbiaujant su musulmonų šalimis, organizacijomis ir bendruomenėmis ir mesti iššūkį radikaliai salafistų ir vahabitų ideologijai, kuri yra IS ir susijusių teroristinių organizacijų veiksmų pagrindas ir įkvėpimo šaltinis ir tampa augančia grėsme ES valstybių narių saugumui; ragina EIVT ir valstybes nares per dialogą su Persijos įlankos šalimis išreikšti didelį susirūpinimą dėl salafistų ir vahabitų vykdomo ideologijos skiepijimo daugelyje šalių, kuriose dauguma gyventojų yra musulmonai, ir viso pasaulio musulmonų, kilusių iš šių šalių, bendruomenėse;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0022.

Teisinis pranešimas