Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2882(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0246/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0246/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0067

Hyväksytyt tekstit
PDF 205kWORD 49k
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Hallintomaksujen eriä koskeva väliaikainen järjestelmä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Euroopan parlamentin päätös 27. marraskuuta 2014 olla vastustamatta hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana 8. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (C(2014)7164),

–  ottaa huomioon komission 23. lokakuuta 2014 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. marraskuuta 2014 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) ja erityisesti sen 65 artiklan 5 kohdan a, b ja c alakohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 (kriisinratkaisuasetus) 42 artiklassa säädetään kriisinratkaisuneuvoston perustamisesta unionin virastoksi 19. elokuuta 2014 lähtien;

B.  ottaa huomioon, että kriisinratkaisuasetuksessa edellytetään, että kriisinratkaisuneuvosto on täysin toiminnassa 1. tammikuuta 2015;

C.  toteaa, että kriisinratkaisuneuvostolla on oltava unionin talousarviosta riippumaton talousarvio, jota rahoitetaan pankkialan maksuilla, ja että kriisinratkaisuasetuksen piiriin kuuluvat luottolaitokset, emoyritykset, sijoituspalveluyritykset ja rahoituslaitokset rahoittavat erityisesti kriisinratkaisuneuvoston hallintomenoja;

D.  ottaa huomioon, että kriisinratkaisuasetuksen 65 artiklan 5 kohdassa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä näistä maksuista niiden lajin ja laskutavan määrittelemiseksi ja että erityisesti erityisen merkittäviä ovat vuotuiset maksut, joita tarvitaan kattamaan kriisinratkaisuneuvoston hallintomenot ennen kuin se on täysin toimintakykyinen;

E.  toteaa, että komissio hyväksyi edellä mainitun valtuutuksen annon mukaisesti 8. lokakuuta 2014 delegoidun asetuksen hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana;

F.  ottaa huomioon, että tämä delegoitu asetus voi tulla voimaan parlamentin ja neuvoston tarkastelujakson päätteeksi ainoastaan, jos parlamentti tai neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa sitä tai jos parlamentti tai neuvosto ei ennen kyseisen jakson päättymistä ole ilmoittanut komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä; ottaa huomioon, että kriisinratkaisuasetuksen 93 artiklan 6 kohdan mukaisesti tarkastelujakson pituudeksi on asetettu kolme kuukautta tiedoksiantamispäivästä alkaen, eli se päättyy 8. tammikuuta 2015 ja sitä voidaan jatkaa kolmella kuukaudella;

G.  ottaa huomioon, että kriisinratkaisuneuvoston täyden toimintakyvyn varmistamiseksi 1. tammikuuta 2015 sen on hoidettava rahoitusjärjestelynsä kuntoon mahdollisimman nopeasti ja vähintäänkin 1. tammikuuta 2015 mennessä, mikä mahdollistaisi ensimmäisten hallintomenojen (palkka-, infrastruktuuri-, hallinto- ja toimintamenot) kattamisen;

H.  toteaa, että edellä mainitun delegoidun asetuksen olisi siis tultava voimaan vuonna 2014, ennen kuin johdanto-osan F kappaleessa mainittu tarkastelujakso päättyy;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö