Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0418(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0036/2014

Ingivna texter :

A8-0036/2014

Debatter :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0075

Antagna texter
PDF 205kWORD 46k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) ***
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09412/2014),

–  med beaktande av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 192.1 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0042/2014),

–  med beaktande av artiklarna 192.1, 207 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2, 108.7 samt 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0036/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner anslutningen till konventionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande