Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0414(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0045/2014

Внесени текстове :

A8-0045/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0076

Приети текстове
PDF 423kWORD 49k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко ***
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10437/2014 — C8-0108/2014 — 2013/0414(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10437/2014),

—  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10717/2006),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 172, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0108/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0045/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

Правна информация