Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0414(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0045/2014

Ingivna texter :

A8-0045/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0076

Antagna texter
PDF 205kWORD 46k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko ***
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10437/2014),

–  med beaktande av utkastet till samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10717/2006),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 172 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0108/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena, artiklarna 99.2, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0045/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.

Rättsligt meddelande