Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0154(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0039/2014

Внесени текстове :

A8-0039/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0077

Приети текстове
PDF 425kWORD 48k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна ***
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (11047/2014 — C8-0114/2014 — 2014/0154(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (11047/2014),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0114/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7, и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0039/2014),

1.  Дава своето одобрение за подновяване на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Украйна.

(1) OВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 32.

Правна информация